Paieška

Popiežiškosios tarptautinės asociacijos „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ plakatas Popiežiškosios tarptautinės asociacijos „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ plakatas 

Per 2022 metus nužudyta, pagrobta, suimta virš 100 kunigų ir vienuolių

Popiežiškosios tarptautinės asociacijos „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ duomenimis, 2022 metais buvo nužudyta, pagrobta, suimta, siekiant daryti spaudimą, virš 100 kunigų ir vienuolių. Šioje liūdnoje kronikoje išsiskiria Nigerija, Kamerūnas, Etiopija, Haitis, Malis, Kinija. Paminima ir Ukraina.

Per praėjusius metus, vykdydami savo sielovadines pareigas, dvylika kunigų ir penkios vienuolės prarado gyvybes smurtiniu būdu. 42 kunigai buvo pagrobti, dažniausiai išpirkos motyvais, neretai susipinančiais su gentinių įtampų ir džihadizmo motyvais. Šiuo požiūriu išsiskiria Nigerija su 28 pagrobimais. Dauguma pagrobtųjų po ilgesnio ar trumpesnio laiko buvo paleisti arba išvaduoti, tačiau keli buvo nužudyti, o apie kelis neturima jokių žinių. Nuo lapkričio mėnesio nieko nežinoma apie Malio sostinėje pagrobtą vokiečių misionierių Hansą Joachimą Lohre, praleidusį krašte trisdešimt metų. Reikia pridurti, kad yra kunigų, kurie buvo pagrobti ankstesniais metais, ir nėra žinių apie jų situaciją, įskaitant mirties galimybę.

„Pagalbos kenčiančiai Bažnyčiai“ asociacija taip pat suskaičiavo bent 32 katalikų dvasininkų areštus, motyvuotus politiniu spaudimu arba neapykanta tikėjimui. Išsiskiria Nikaragva, kur šiuo metu teisiamas vyskupas Rolandas Alvarezas, diktatūros kritikas, ir dar dešimt kitų kunigų, diakonų ir seminaristų. Spalio viduryje Eritrėjoje, tik sugrįžęs iš Europos, buvo areštuotas vietos katalikų vyskupas ir du jį lydėję kunigai, iš kurių vienas priklauso kapucinų ordinui. Jie iki šiol įkalinti, nepateikus jokių oficialių kaltinimų, nors motyvas taip pat gana aiškus – kritika Eritrėjos autoritariniam režimui dėl didelių žmogaus teisių pažeidimų. Pranešime apie 2022 metais nužudytus, pagrobtus ir suimtus kunigus bei vienuolius minimi ir keturi Ukrainos graikų katalikų kunigai, areštuoti Rusijos okupuotose teritorijose. Du buvo paleisti, liepus išvykti, o kiti du vis dar suimti su ketinimais pateikti kaltinimus dėl ginklų laikymo ir terorizmo.

„Pagalbos kenčiančiai Bažnyčiai“ asociacija primena naujus ir reguliarius arešto epizodus Kinijoje – dvasininkai ir vienuoliai suimami perauklėjimo tikslais, ypač jei pareigūnams atrodo, kad jiems trūksta lojalumo vienvaldei komunistų partijai ar jie priklauso pusiau pogrindinėms bendruomenėms, kurių nariai vengia registruotis oficialiuose valstybės sąrašuose. Nuo 2022 metų sausio iki gegužės mėnesio buvo taip auklėta dešimt Hebėjaus regiono kunigų. (RK / Vatican News)

2022 gruodžio 29, 13:45