Paieška

Jeruzalės lotynų patriarchas P. Pizzaballa lanko įvairias patriarchato parapijas ir benduromenes Jeruzalės lotynų patriarchas P. Pizzaballa lanko įvairias patriarchato parapijas ir benduromenes 

Patriarchas P. Pizzaballa Gazoje ir kitos kalėdinės žinios iš Šventosios Žemės

Jeruzalės lotynų patriarchas Pierbattista Pizzaballa ką tik sugrįžo iš keturių dienų vizito Gazos ruože, Palestinoje, kur jau pasveikino vienintelės parapijos narius su Kalėdomis ir su jais praleido nemažai laiko. O pasirengimą Kalėdoms patriarchatas pradėjo dar lapkričio pabaigoje, surengdamas kalėdines rekolekcijas savo nuolatiniams darbuotojams ir bendradarbiams.

Lapkričio 25-ąją, prieš adventą, pasirengimą Jėzaus Kristaus, mūsų Išganytojo, gimimo iškilmei, patriarchato darbuotojų kapelionas Ibrahimas Nino pakvietė maldoje ir pokalbyje apsvarstyti savo stipriąsias ir silpnąsias puses bei kaip su Dievo malone šios stiprybės ir silpnybės gali pasitarnauti kitiems, pranešama Jeruzalės lotynų patriarchato komunikate.

Gruodžio 1-ąją patriarchas P. Pizzaballa aplankė Aboudo parapiją palestiniečių administruojamame Vakarų Krante. Aboude gyvena apie pustrečio tūkstančio gyventojų. Pusė yra musulmonai, o kita pusė – krikščionys: 600 katalikų ir 600 ortodoksų. Patriarchas sudalyvavo kalėdinės eglutės įžiebimo ceremonijoje, kalėdinio turgaus atidaryme, sveikino skautus, susitiko su parapijos taryba, parapijoje dirbančiomis vienuolėmis, vadovavo Mišioms.  

Gruodžio 4-ąją, pranešama Jeruzalės lotynų patriarchato interneto svetainėje, patriarchas P. Pizzaballa aplankė Taybeho kaimelį, taip pat palestiniečių Vakarų Krante, netoli administracinės sostinės Ramalos. Kaimelis išsiskiria tuo, kad kone 100 procentų iš 1300 jo gyventojų yra krikščionys, palestiniečių teritorijose sudarantys labai nedidelę mažumą. Taybeho katalikams antrąjį advento sekmadienį patriarchas aukojo Mišias Kristaus Karaliaus parapijos bažnyčioje, aplankė parapijos senelių namus, susitiko su parapijos taryba ir uždarė kalėdinį turgelį.

Gruodžio 7-ąją patriarcho P. Pizzaballa vikaras Williamas Shomali pačioje Ramaloje esančioje Šventosios Šeimos parapijos bažnyčioje šventiškai inauguravo kalėdinį laikotarpį – iškilmingomis Mišiomis, kalėdinės eglutės įžiebimu ir kalėdinio turgaus atidarymu. Šventės nuotaika tarp gausiai susirinkusių parapijiečių buvo iš tiesų puiki ir kalėdinė, priduriama pranešime apie įvykį.

Gruodžio 12-ąją dieną kalėdiniais linkėjimais apsikeitė patriarchas P. Pizzaballa, patriarchato bendradarbiai ir Šventosios Žemės katalikų šalpos organizacijų koordinacinė taryba (CCAO): pasak patriarcho, jie dalijasi bendru tikslu – tarnauti visoms patriarchatui priklausančioms bendruomenėms.

Tą pačią dieną patriarchas nuvyko į Betliejų ir aplankė Caritas vaikų ligoninę, susitiko su čia dirbančiomis Mergelės Marijos seserimis, su ligoninės personalu, sukalbėjo trumpą maldą ligoninės koplyčioje ir visiems perdavė kalėdinius sveikinimus.

Gruodžio 13 dieną patriarchato būstinėje Jeruzalėje įvyko prieškalėdinis susitikimas, skirtas moterims, dedikuotas streso įveikimo temai. Yra Šventojo Rašto vietų, kuriuos šiuo klausimu gali padėti, įskaitant pasitikėjimo Dievu žadinimą. Juk ir Kalėdų esminė žinia yra Dievo buvimas tarp žmonių.   

Galima pridurti, kad įvairiais gruodžio 11 –13 dienų momentais keliose vietose, švenčiant Kristaus Karaliaus iškilmę, surengtos palestiniečių krikščionių jaunimo šventės. Aboude susirinko per 250 vaikų, Ramaloje surengti du atskiri susitikimai, kuriuose atitinkamai dalyvavo per 230 ir 400 jaunuolių, o ketvirtasis prasidėjo Jeruzalės Dievo Motinos centre, tęsėsi įvairiose Jeruzalės bažnyčiose, buvo praskaidrintas garsios Pietų Afrikos atlikėjos Nomcebo Zikode, baigėsi Adoracija ir Mišiomis patriarchato katedroje, kurioms vadovavo patriarchas P. Pizzaballa.

Pasak dar vieno pranešimo, kuriame apžvelgiamas platesnis Jeruzalės lotynų patriarchato gyvenimas, visų pirma, po ilgos pandemijos pauzės, galima pasidžiaugti suvaržymų panaikinimu ir piligrimų bei turistų sugrįžimu. Tai labai svarbu daugybei vietinių krikščionių šeimų, kurios išsilaiko teikdamos įvairias paslaugas maldininkams. Joms pandemijos metu buvo itin sunku.

Vėl atgijo darbai naujos bažnyčios prie Jordano upės – Jėzaus krikšto vietoje – statybų aikštelėje. Greta iškils ir piligrimų centras.

Jeruzalės lotynų patriarchatas džiaugiasi, kad pagaliau į katalikiškų mokyklų klases fiziškai sugrįžo mokiniai, o Šventojoje Žemėje esančius įvairius institutus, skirtus teologiniam, istoriniam ir archeologiniam paveldui, – studentai. Gruodžio pradžioje patriarchas P. Pizzaballa aplankė vieną iš tolimiausių patriarchato parapijų, esančių Kipro saloje, ir čia inauguravo naujas patalpas, kuriose įsikūrė neseniai paskirtas naujas vikaras.  

Politinė ir socialinė padėtis buvo ir lieka labai komplikuota, niekas, rodos, neturi aiškių planų ir ketinimų užbaigti dešimtmečius trunkančius konfliktus tarp palestiniečių ir žydų, tarp pačių palestiniečių. Bet Bažnyčios darbas toks pat, kaip ir praėjusiais amžiais: būti vilties švyturiu vargingiausiems, rašoma patriarchato gyvenimo apžvalgoje. Patriarchato kalendoriuje nurodoma, kad po kelių dienų poilsio patriarchas P. Pizzaballa gruodžio 24–25 dienomis vėl sugrįš į Betliejų, kur iškilmingai paminės pagrindines Kalėdų dienas. (RK / Vatican News)

2022 gruodžio 20, 14:40