Paieška

Politiniais motyvais pradėtoje byloje Nikaragvos vyskupas R. Alvarezas kaltinamas sąmokslu Politiniais motyvais pradėtoje byloje Nikaragvos vyskupas R. Alvarezas kaltinamas sąmokslu  

Nikaragvos vyskupas Kalėdas sutiks už grotų

Matagalpos vyskupas Rolandas Alvarezas Kalėdas sutiks aukščiausio režimo Nikaragvos kalėjime, o sausio 10-ąją prasidės jo bylos nagrinėjimas teisme dėl „sąmokslo, kuriuo siekiama pakenkti nacionaliniam vientisumui, ir melagingų naujienų, nukreiptų prieš Nikaragvos visuomenę ir valstybę, skleidimo pasitelkiant informacines technologijas.“ Už tai jam gali būti skirtas įkalinimas 20 metų.

Kitais žodžiais galima pasakyti, kad vyskupas teisiamas už netylėjimą tuo metu, kai prezidento Danielio Ortegos vadovaujamas ir vis labiau autokratiškėjantis režimas, pasitelkęs policiją, teismus ir kariuomenę, vis labiau pamynė piliečių ir visų jam oponuojančių teises, taip pat tikinčiųjų teises.

Po beveik šešių mėnesių teisiškai neapibrėžtos padėties – vyskupas R. Alvarezas buvo policijos išvestas iš Matagalpos vyskupijos kurijos 2022 rugpjūčio 19 dienos, nugabentas į sostinę ir ten ilgam laikui uždarytas viešai neskelbtoje vietoje be aiškių kaltinimų – gruodžio 13 dieną vyskupas buvo atvesdintas į teismo salę ir jam buvo pareikšti kaltinimai sąmokslu. Šiuo metu jis pervežtas į itin prastos reputacijos valstybinį kalėjimą, vadinamą El Chipote: sąlygos čia labai blogos, daug kalinių sistemiškai kankinami fiziškai ir sekinami psichologiškai. Tarp kalėjimo gyventojų – apie keturiasdešimt „aukščiausiajam lyderiui“ Danieliui Ortegai oponavusių asmenų.  

Vyskupo teismą taip pat reikia vertinti platesniame kontekste: per 2022 metus Nikaragvos režimas uždarė įvairius katalikiškus žinių kanalus – radijo stotis, interneto svetaines, liepė išvykti apaštaliniam nuncijui, Motinos Teresės seserims ir Švenčiausiosios Širdies bei Kryžiaus seserims. Kaip žinia, pirmosios rūpinosi pačiais vargingiausiais visuomenės nariais, o antrosios buvo atsakingos už nuolatinę Švenčiausiojo Sakramento adoraciją Matagalpos katedroje. Apie tuzinas Matagalpos kunigų ir aktyvių tikinčiųjų pasauliečių taip pat buvo areštuoti, kelių bylos vyks lygiagrečiai vyskupo R. Alvarezo bylai, susiejant visus į tą patį tariamo sąmokslo tinklą. Keli Matagalpos vyskupijos kunigai skubiai išvyko iš šalies, nes gavo žinią, kad taip pat bus areštuoti. Gruodžio 11 dieną už bendradarbiavimą su vyskupu areštuoti du Matagalpos vyskupijos katalikai žurnalistai.

Areštai, melagingi kaltinimai, įkalinimas yra tik dalis spaudimo. Režimui neįtinkantys, įskaitant katalikus, nuolatos sekami, apstumdomi, bauginami, iškeikiami tiek režimo pareigūnų, tiek – žinoma, nebaudžiamai – režimui lojalių aktyvistų. Jų įniršis nukreiptas ir prieš asmenis, ir prieš institucijas – praėjusiais metais netrūko vandalizmo aktų prieš bažnyčias ir grubių išniekinimo akcijų. Nikaragvos advokatė katalikė Martha Molina rengia ir skelbia dokumentuotas ataskaitas apie Katalikų Bažnyčios persekiojimą: per ketverius metus ji aprašė kone 400 įvairaus pobūdžio incidentų. 2022 metais persekiojimo kreivė ženkliai šoktelėjo aukštyn. Pasak jos, šiandien būti nuosekliu ir nuoširdžiu kataliku, vykdančiu Evangelijos, o ne režimo priesakus, Nikaragvoje yra pavojinga. (RK / Vatican News)

2022 gruodžio 22, 14:37