Paieška

Migrantai prie pietinės JAV sienos Migrantai prie pietinės JAV sienos 

Kam skirta Kristaus meilė – tik krikščionims ar ir kitiems?

Klausimą, išgirstą vienoje tarpreliginėje konferencijoje, sau uždavė Pasaulio Bažnyčių tarybos (PBT) vadovas kun. Ioanas Sauca. Savo įžvalgomis jis pasidalijo Kalėdų žinioje.

Jis priminė, kad džiugių pirmųjų Kalėdų žinioje pažymėta, kad Dievo meilė Kristuje iš tikrųjų skirta visiems žmonėms, dar daugiau – visai kūrinijai. Jėzaus gimimo naktį išsigandusiems piemenims apsireiškęs angelas paragino juos nebijoti ir pridūrė: „Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai: jums gimė Išganytojas“. Po to daugybė angelų piemenims skelbė garbę Dievui aukštybėse, o žemėje ramybę jo mylimiems žmonėms.

Ir šiais laikais daugelis gyvena su baime: vienus baugina dėl klimato kaitos skęstančios salos, kur yra jų namai, kitus – nežinia, kaip rytoj pamaitinti savo vaikus, dar kitus – karai, galintys sukelti branduolines katastrofas. Socialinių tinklų gadynėje baimė kursto neapykantos kalbą, konspiracinių teorijų plitimą, sukelia žmogaus teisių pažeidimus ir grėsmę demokratinėms santvarkoms.

Tačiau drąsinantys angelo žodžiai „Nebijokite!“ atspindi seną krikščionišką mokymą, pagal kurį tikėjimas ir meilė nugali baimę.

Šie angelo žodžiai skirti tau ir man, pažymėjo Ioanas Sauca.

„Žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms“. Tačiau kas yra jo mylimi žmonės, klausė jis.

Kristaus mokiniai išpažįsta, kad jie yra pašaukti būti mylimais žmonėmis – susitaikymo liudytojais ir taikdariais, pagal Kristaus meilę pasauliui. Mylimi žmonės taip pat yra tie, kurie išpažįsta kitas religijas arba neišpažįsta jokios, tačiau dalijasi ta pačia atjaučiančis meile kitam, o ypač labiausiai pažeidžiamiems, tie, kurie kasdieniame gyvenime įgyvendina Dievo karalystės vertybes: skirtingų tautybių ir kultūrų žmonės ir tie, kurie trokšta išsaugoti ir atnaujinti visą kūriniją. Tai tie, kurie pripažįsta kiekvieno žmogaus orumą ir priešinasi krikščioniškojo nacionalizmo, rasizmo ir ksenofobijos nuodėmėms. Jie yra mūsų teisingumo, susitaikymo ir vienybės piligrimystės palydovai, pažymėjo Kalėdų žinioje kun. Ioanas Sauca, PBT generalinis sekretorius. Jis palinkėjo su tikėjimu ir meile priimti angelų pažadą apie taiką žemėje ir būti piligrimais teisingumo, susitaikymo ir vienybės kelyje. (SAK / Vatican News)

2022 gruodžio 24, 13:50