Paieška

Kalėdos Betliejuje. Malda už taiką Šventojoje Žemėje, Ukrainoje ir visame pasaulyje

Betliejuje, Jėzaus gimimo vietoje, Kalėdų iškilmėms vadovavo Jeruzalės lotynų apeigų katalikų patriarchas Pierbattista Pizzaballa. Pirmą kartą po pandemijos Kalėdos buvo švenčiamos be jokių apribojimų.

Iš netoliese esančios Jeruzalės į Betliejų atvykusį patriarchą šeštadienio vakarą pasitiko Palestinos katalikai ir Kalėdų proga į Šventąją Žemę atvykę piligrimai, Betliejaus ir kitų miestų merai, palestiniečių valdžios atstovai. Patriarchas iškilmingai įžengė į Gimimo baziliką, kurioje buvo švenčiami Kristaus gimimo iškilmės Mišparai.

Kalėdų nakties Mišios buvo aukojamos ne pačioje bazilikoje, kuria Šventosios Žemės krikščionys dalijasi pagal dar Osmanų imperijos laikais nustatytas griežtas status quo taisykles, bet prie bazilikos prigludusioje šv. Kotrynos bažnyčioje, kuri priklauso pranciškonų Šventosios Žemės kustodijai. Kartu su patriarchu Mišias koncelebravo kiti penki vyskupai ir daugiau kaip šimtas kunigų. Mišiose dalyvavo ir Palestinos prezidentas Mahmoudas Abbasas.

Arkivyskupas P. Pizzaballa džiaugėsi, kad po pandemijos bažnyčia vėl yra pilnutėlė tikinčiųjų. Homilijoje jis paminėjo padidėjusią įtampą Šventojoje Žemėje, kalbėjo ir apie karą Ukrainoje, kurio šaltinis, pasak patriarcho, yra piktumas, kurio labai daug yra prisikaupę ne tik politikoje, bet ir visuomenės santykiuose, žiniasklaidoje, šeimose, netgi krikščionių bendruomenėje. Baigdamas patriarchas palinkėjo, kad Kūdikėlis Jėzus sužadintų žmonėse gerumo troškimą, sustiprintų pasitikėjimą vieni kitais ir remtų pastangas siekti taikos, gailestingumo ir teisingumo Šventojoje Žemėje ir visame pasaulyje.

Nakties Mišioms pasibaigus patriarcho vadovaujama procesija sugrįžo į Gimimo baziliką, iškilmingos pamaldos baigėsi Kūdikėlio Jėzaus adoracija gimimo grotoje. (jm / Vatican News)

2022 gruodžio 27, 12:19