Paieška

JAV vyskupų konferencijos pirmininkas arkivysk. Timothy Broglio JAV vyskupų konferencijos pirmininkas arkivysk. Timothy Broglio 

JAV vyskupų konferencijos pirmininkas lankėsi Ukrainoje

„Jūs čia, Ukrainoje, galbūt to nematote, bet šiandien ukrainiečiai skelbia viltį visam pasauliui“, – sakė JAV vyskupų konferencijos pirmininkas arkivysk. Timothy Broglio, kuris gruodžio 27–28 dienomis lankėsi Ukrainoje.

Arkivysk. T. Broglio yra ir JAV kariuomenės ordinaras, dėl to lankydamasis Ukrainoje daugiausia laiko ir dėmesio jis skyrė karo kapelionams ir kariams. Pirmąją vizito dieną jis aplankė Lvivo katalikų universitetą ir įgulos Šventųjų Petro ir Pauliaus bažnyčioje dalyvavo trijų karių, žuvusių fronte, laidotuvėse. Kitą dieną toje pačioje bažnyčioje įvyko susitikimas su Ukrainos kariuomenės kapelionais.

Arkivysk. T. Broglio pasakojo, kad vyskupu, atsakingu už JAV ginkluotosiose pajėgose tarnaujančių katalikų ir jų šeimų sielovadą, jis buvo paskirtas 2008 m. Tuo metu amerikiečiai kariai dalyvavo karinėse operacijose Irake ir Afganistane. Jo, kaip atsakingojo už sielovadą, užduotis buvo pasirūpinti tiek karių, tiek ypač jų šeimų palydėjimu. Šie žmonės sudarė maždaug 1 proc. visų šalies gyventojų. Pasak arkivyskupo, tai buvo ir privalumas, nes didelė dalis šalies gyventojų nebuvo į tuos karus įvelta, ir kartu problema, nes daugelis žmonių net nesuvokė, ką tie karai reiškia. Visai kitokia yra Ukrainos padėtis, kur karas slegia visus šalies gyventojus.

Per susitikimą su Ukrainos karo kapelionais Jungtinių Amerikos Valstijų vyskupų konferencijos pirmininkas taip pat papasakojo apie savo vizitą Latvijoje, kur lankėsi karo lauko ligoninėje ir susitiko su reabilitaciją atliekančiais Ukrainos kariais. „Pokalbis su jais mane sujaudino, – sakė arkivyskupas. – Tie jauni vaikinai yra pasirengę grįžti į fronto liniją ir toliau ginti Ukrainą. Baisu, kad jaunuoliai – tautos žiedas – praranda dalį savo jaunystės, o ne vienas ir žūsta.“ Dėl to labai prasmingas ir reikalingas yra kapelionų darbas. Tiems jaunuoliams, vaikinams ir merginoms,  reikia dvasinės ir moralinės paramos. Arkivyskupas patikino, kad JAV katalikų bendruomenė meldžiasi už Ukrainą, tikėdama, kad netrukus įsiviešpataus taika. (jm / Vatican News)

2022 gruodžio 30, 15:16