Paieška

D. Mukwege Panzi ligoninėje D. Mukwege Panzi ligoninėje 

D. Mukwege: tikimės, kad popiežiaus vizitas nušvies vykstančias baisybes

2018 metų Nobelio taikos premijos laureato ir gydytojo ginekologo iš Kongo Demokratinės Respublikos Deniso Mukwege kasdienybė nėra romantiška – pagalba chroniško smurto aukoms, ypač moterims, prieš kurias buvo panaudotas seksualinio smurto ginklas. Parodęs ką tik gautas mečetėmis sužalotų kūnų nuotraukas, 67 metų gydytojas „Vatican news“ korespondentui išreiškė viltį, kad popiežiaus vizitas jo krašte nušvies šią dramą ir sužadins pasaulio reakciją.

Denisas Mukwege Romoje stabtelėjo pakeliui į Neapolį, kur buvo pakviestas nušviesti padėtį savo tėvynėje, skaityti pranešimą „Nėra taikos be teisingumo“, priimti jo įsteigtai Panzi ligoninei dovanotą medicininę aparatūrą. Numatyta, kad gruodžio 9-ąją, grįždamas atgalios, Nobelio premijos laureatas privačiai susitiks su popiežiumi Pranciškumi. Sausio 31–vasario 5 dienomis popiežius Pranciškus lankysis Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Pietų Sudane.

„Mes, kongiečiai, labai nekantriai laukiame šio vizito, nes manome, kad popiežiaus atvykimas į Kongą leis mums atversti naują puslapį. Šventojo Tėvo vizitas nušvies tai, kas vyksta Konge, tikimės, kad apie tai prabils ir tarptautinė spauda, o tarptautinės institucijos pagaliau imsis būtinų priemonių sustabdyti tuos žiaurumus, kurie daro gėdą žmogiškumui. Šiandien, kai pamačiau nuotraukas, atsiųstas iš Kišišės kaimo Šiaurės Kivu, man labai sugėlė širdį galvojant, kad kažkas gali taip žudyti beginklius vaikus ir moteris. Pasaulis negali ilgiau tylėti“, – sakė Vatican News gydytojas D. Mukwege.

Apie šiuos žiaurumus jis žino geriau, nei bet kas kitas. Nuo 1999 metų gydytojas D. Mukwege dirba rytinėje Kongo dalyje, kurioje teisė, saugumas ir teisingumas yra mažai ką reiškiančios sąvokos. Vienas iš šiurpiausių šios tikrovės aspektų yra smurtas prieš mergaites, moteris ir seneles, neapsiribojantis seksualine agresija: moterų genitalijos yra tyčia baisiai sužalojamos. D. Mukwege ir jo vadovaujama gydytojų komanda atliko dešimtis tūkstančius operacijų, „taisydami moterų kūnus. Jo įsteigtas medicinos centras, išaugęs į Panzi ligoninę, natūraliai pradėjo rūpintis ir psichologiniais, dvasiniais, socialiniais aspektais, taip pat nusikaltimų įvardijimu ir pasmerkimu. Todėlgydytojui, tapusiam ir žmogaus teisių bei taikos aktyvistu, tenka gyventi su apsauga.“

„Dirbu ligoninėje, kurioje priimu visų etninių grupių atstovus. Matau, kad žmonės kartu valgo, dalijasi kambariu ir kitais dalykais: tai nėra etninių grupių konfliktas, bet veikiau ekonominis karas, kurio kurstytojai naudoja chaoso strategiją, kad galėtų grobti Kongo gamtinius išteklius. [...] Tai nėra karas tarp protestantų ir katalikų, katalikų ir musulmonų ar kitų grupių, – sakė Nobelio premijos laureatas ir tęsė: – Prašome tarptautinės bendruomenės labai aiškaus dalyko: gerbti tarptautinę humanitarinę teisę. Kongas puolamas, į jį įsiveržė su Ruanda siejami kovotojai, su Ruanda susijusios M23 grupuotės teroristai. Mes prašome užtikrinti tarptautinę teisę, pagal kurią visos JT valstybės narės privalo gerbti kitų valstybių suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Antra, gerbti draudimą valstybėms ar institucijoms tiekti ginklus sukilėliams. M23 grupuotei, anksčiau įveiktai, buvo perduoti ginklai, kurie geresni už tuos, kuriuos turi Jungtinių Tautų taikos palaikymo misija MONUSCO. Iš kur jie atkeliavo? Raginame taikyti sankcijas, atsekti ginklų kilmę, nustatyti tiekėjus. Deja, matome, kad agresiją remiančios šalys gauna paramą pinigais iš Europos Sąjungos. Tai skandalinga matyti. Reikalaujame sustabdyti šį bendrininkavimą. Nedelsti, nes kasdien vykdomi žiauriausi nusikaltimai prieš žmoniškumą.“

Dėl konfliktų šalyje yra šeši milijonai vidaus pabėgėlių. Daugybė žmonių badmiriauja, nes dėl pavojaus žemdirbiai negali dirbti ir išauginti derliaus. O moterys ir pacientai į Panzi ligoninę atkeliauja iš už šimtų ar net tūkstančio kilometrų: Kongas didelė šalis. Paprastai tokie atstumai įveikiami lėktuvu, bet retas gali sau tai leisti. Didelei daliai ligonių, ypač moterų, pagalba teikiama visiškai veltui, tai įmanoma tik dėl gaunamos paramos. Tačiau ligoniai, išsekę žmonės vis plūsta ir plūsta. „Taika yra mūsų svajonė“, – sakė Denisas Mukwege. (RK / Vatican News) 

2022 gruodžio 08, 11:42