Paieška

Kalėdų eglė Šv. Sofijos aikštėje Kyjive Kalėdų eglė Šv. Sofijos aikštėje Kyjive 

Arkivysk. V. Kulbokas. Pirmas mūsų troškimas – saugios Kalėdos

Trokštame saugių Kalėdų, be raketų. Daugybė ukrainiečių šeimų jas sutiks tamsoje ir šaltyje, panašiai kaip Šventoji Šeima Betliejuje. Tačiau šviesa tamsoje spindi ryškiau ir daug žmonių labiau švenčia Kalėdas, nei galbūt būtų šventę normaliomis sąlygomis, „Vatican News“ pažymi apaštalinis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas.

Pasak jo, šios Kalėdos, kaip rašė popiežius laiške ukrainiečiams, iš tiesų vyksta panašiomis aplinkybėmis į tas, kuriomis Jėzus gimė Betliejuje. Tikintiesiems, krikščionims, tai būdas įsijausti į tai, ką išgyveno Šventoji Šeima ir dvasiškai su ja vienytis.

„Man asmeniškai tai yra gili patirtis, nes tamsoje, sunkumuose žmogus stipriau suvokia dieviškąją šviesą. Todėl šioje kančioje Kalėdos spindi dar ryškiau, – gruodžio 23 dienos interviu sakė arkivyskupas lietuvis. – Jaučiu savyje ir kituose žmonėse, kurie taikos metais švenčių gal ne taip labai laukė, dvasinį norą švęsti Kalėdas kuo geriau. Kalbu ne vien apie katalikus, bet ir kitus krikščionis bei kitų religijų žmones.“

Apaštalinis nuncijus Ukrainoje pasidžiaugė, kad šias Kalėdas švenčia kartu su kitu popiežiaus pasiuntiniu – kardinolu Konradu Krajewskiu, Šventojo Sosto labdaros dikasterijos prefektu ir popiežiaus išmaldininku, kuris dar kartą automobiliu atvyko į Ukrainą, pats gabendamas – nes tai greičiausias ir geriausias būdas – įvairią reikalingą paramą, įskaitant elektros generatorius. Pastarųjų labai reikia ir sakoma, kad sunku jų rasti Ukrainos kaimynėse, Lenkijoje ar Vengrijoje, nes viskas jau išpirkta ir atiduota ukrainiečiams. Niekas nežino, kada gali nutrūkti elektros, dujų, šilumos tiekimas, telefoninis ryšys: tam turi būti pasirengusi ir apaštalinė nunciatūra Kyjive.

Ukrainiečiai laikosi su visų geros valios žmonių ir kraštų pagalba – Lenkijos, Vokietijos, Italijos, Ispanijos, Slovakijos, Čekijos, Vengrijos, Baltijos šalių ir kitų. Be šios pagalbos fiziškai nebūtų buvę įmanoma išgyventi iki šios dienos. 

„Taigi, solidarumas jaučiamas ir mačiau, kad daug žmonių rašė, skambino po to, kai prieš savaitę išgirdo Šventojo Tėvo žodžius, kviečiančius žmones švęsti Kalėdas su ukrainiečiais savo širdyse. Jaučiame tiek Šventojo Tėvo, tiek Bažnyčios, tiek įvairių šalių solidarumą. Žinoma, jo niekada nepakanka, nes poreikiai tokie dideli, kad jų patenkinti beveik neįmanoma, įskaitant saugumo sąlygas“, – pastebi apaštalinis nuncijus Ukrainoje V. Kulbokas. Pasak jo, šiomis dienomis, keisdamiesi kalėdiniais sveikinimais kunigai ir tikintieji dažnai rašo: „Linkime saugių Kalėdų“. Tai didžiausias noras – saugios Kalėdos, be raketų ir sprogimų. Žmogiškai apie tokias Kalėdas dabartiniu kančios ir traumos metu neįmanoma galvoti, todėl reikia maldos ir vienybės su Dievu, sukūrusiu mus ir laikančiu savo rankose. Jei žmogiškumas negali užtikrinti pagarbos vienas kitam, tai kas lieka? Tik Kūrėjas, tik Dievo Sūnus yra šviesa. (RK / Vatican News)

2022 gruodžio 24, 13:36