Paieška

A†A kun. Valerijonas Rima A†A kun. Valerijonas Rima 

A†A kun. Valerijonas Rima (1968-1993-2022)

2022 m. gruodžio mėn. 9 d., eidamas penkiasdešimt penktuosius savo gyvenimo metus, mirė Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, parapijos rezidentas kunigas Valerijonas Rima.

Valerijonas Rima gimė 1968 m. sausio mėn. 2 d. Klaipėdoje. 1993 m. gegužės 30 dieną vyskupo Antano Vaičiaus buvo pašventintas kunigu. Dirbo Šilalės, Tūbinių ir Vaitimėnų, Kaunatavos, Eigirdžių ir Ubiškės, Nidos ir Juodkrantės, Plungės parapijose. Nuo 2014 m. buvo Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, parapijos rezidentas.

Velionis bus pašarvotas Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčioje sekmadienį, gruodžio 11 d., nuo 13.30 val. Tos dienos vakare 18 val. už jį bus aukojamos gedulinės Mišios, o 19.30 val. giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai.

Laidotuvių Mišios numatytos pirmadienį, gruodžio 12 dieną, 11 val. Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčioje. Po jų žemiškieji kun. V. Rimos palaikai atguls Lėbartų kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia!

Telšių vyskupijos kurija

2022 gruodžio 10, 15:08