Paieška

Jaunieji piligrimai Jaunieji piligrimai 

Vokietijoje – tyrimas apie šalies katalikų bendruomenės gyvybingumą

„Atrodo, kad Katalikų Bažnyčiai nesiseka – nepaisant didžiulių pastangų, išnaudojimo atvejų tyrimai nesibaigia. Moterys ir seksualinės mažumos neturi lygių teisių, hierarchija griežta, nelanksti, labai netolygiai paskirstyta kunigų ir pasauliečių galia nesuteikia daug erdvės katalikų tikėjimui augti ir gyvuoti".

Vokietijos Katalikų Bažnyčios portalas katholisch.de ėmėsi žurnalistinio tyrimo apie katalikų įsitraukimą ir liudijimą. Tyrimas pavadintas „Aš esu Bažnyčia“ – tai daugybė video liudijimų, kuriais norima įprasminti vokiečių tikinčiųjų bažnytinį gyvenimą nepaisant Bažnyčios Vokietijoje išgyvenamos pašaukimų krizės, išnaudojimo skandalų, didėjančio pasitraukimų iš Bažnyčios skaičiaus. Išryškėja gyva, aktyvi, įtraukianti, ekumeninė ir priimanti Bažnyčia.

Pristatydamas iniciatyvą, portalas rašė: „Atrodo, kad Katalikų Bažnyčiai nesiseka – nepaisant didžiulių pastangų, išnaudojimo atvejų tyrimai nesibaigia. Moterys ir seksualinės mažumos neturi lygių teisių, hierarchija griežta, nelanksti, labai netolygiai paskirstyta kunigų ir pasauliečių galia nesuteikia daug erdvės katalikų tikėjimui augti ir gyvuoti. Apibendrinant galima pasakyti, kad Bažnyčia praranda pasitikėjimą. Beveik 360 000 asmenų pasitraukė iš Bažnyčios: tai skaičiai, kuriems nereikia išsamių komentarų“.

Tačiau iš šio neraminančio vaizdo kyla vokiečių katalikų stiprybė: nepaisant pagrįstos kritikos, Vokietijoje yra daugiau nei 20 milijonų katalikų, kurie išlieka Bažnyčioje. Jie formuoja Bažnyčią vietoje, arti žmonių, kupini idėjų, energijos ir nepalaužiamo pasitikėjimo. Portalas katholisch.de nori parodyti, kad šie žmonės yra įsipareigoję tikėjimui ir artimui. Tai tikintieji, kurie, nepaisant visų problemų, kuria gyvą Bažnyčią kaip vietą, kur vertinama gyvybė ir tikėjimas. 

(DŽ/SIR)

2022 lapkričio 15, 14:33