Paieška

Ukraina Ukraina 

S. Ševčukas: „Tegul Dievo malonė teka ant mūsų žaizdų“

„Šiuo metu, kai jums kalbu, virš Ukrainos skrieja rusų raketos ir yra paskelbtas oro pavojus. Priešas vėl smogia Ukrainos miestų ir kaimų infrastruktūrai, vėl vykdo karo nusikaltimus, o mes dėkojame Dievui ir Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms už tai, kad tebesame gyvi“, – kalbėjo Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas pradėdamas savo kasdienę žinią, paskelbtą ketvirtadienį, lapkričio 17 d., kuri Ukrainai buvo jau 267-oji karo diena.

Tęsdamas svarstymus apie karo sužeistų žmonių žaizdų gydymą, šį kartą arkivyskupas priminė ligonių patepimo sakramento galią. „Kartais Viešpats Dievas savo nepaprastais veiksmais įsikiša į mūsų žemiškąją istoriją ir daro stebuklus. Jis gali įsikišti į ligos gydymą tarpininkaujant savo šventiesiems, – sakė S. Ševčukas. – Tačiau yra dar vienas įprastas būdas, kuriuo Dievas siunčia išgydymą tikinčiajam. Tai – ligonių patepimo sakramentas.“

Viešpats Dievas per savo Bažnyčią siunčia Šventosios Dvasios malonę ligoniams išgyti. Per ligonių sakramentą Dievas ypač priima maldas už ligonius. Arkivyskupas pastebėjo, kad kartais žmonės turi išankstinį nusistatymą šio sakramento atžvilgiu, manydami, kad šis sakramentas skirtas tik mirštantiesiems. Iš tikrųjų jis skirtas tiems, kurie nori įveikti ligą ir siekia pasveikti. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas ragino visus, ypač tuos, kurie sunkiai serga ar yra sužeisti, pasinaudoti šio sakramento galia ir malone, o ligoninių kapelionus ir kitus dvasininkus prašė visada būti pasirengus patarnauti ligoniams, gydyti žaizdas Bažnyčios maldos ir Šventosios Dvasios malonės veikimo galia.

„Dieve, siųsk Šventosios Dvasios malonę ant Ukrainos žaizdų! Tegul tavo malonė teka kaip balzamas ant kenčiančių, sergančių ir sužeistų žmonių žaizdų. Dieve, atsiųsk Ukrainai savo dangišką, teisingą taiką!“, – meldė arkivyskupas. (jm / Vatican News)

2022 lapkričio 17, 15:51