Paieška

Grečo prakartėlė Grečo prakartėlė 

Šv. Pranciškaus gyvoji prakartėlė teatre

Istorinis pirmosios šv. Pranciškaus prakartėlės atkūrimas: Grečo miesto iniciatyva pirmą kartą inscenizacija perkelta į teatrą.

Lapkričio 26 d., šeštadienį, pradedant jau šeštąjį kartą vykstančią šventę, teatre buvo pristatytas pirmosios gyvos Grečo prakartėlės atkūrimas, kurį į sceną perkėlė Grečo turizmo ir kultūros centras. Šis renginys organizuotas kitų pranciškonams svarbių sukakčių, minėsimų 2023 m., kontekste. Šiemet inscenizacija vyko teatre, o ne atvirame miesto amfiteatre, esančiame netoli Grečo šventovės, kur kasmet būdavo pristatomos gyvos prakartėlės. Projektą parėmė Riečio vyskupija, kuriai priklauso Grečo miestas, Mažesniųjų brolių šv. Bonaventūro provincija, Grečo ir Riečio savivaldybės, Lacijaus regionas ir įvairūs fondai.

(DŽ/SIR)

2022 lapkričio 29, 10:59