Paieška

Gailestingojo Jėzaus atvaizdas Vilniuje Gailestingojo Jėzaus atvaizdas Vilniuje 

LVK: įsiklausyti į kitų balsą

2022 m. lapkričio 7–9 d. Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, vyskupai J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdyje dalyvavęs apaštalinis nuncijus arkivysk. P. Rajič papasakojo apie Vyskupų sinodo žemyninį etapą, neseniai ir lietuvių kalba pasirodžiusį šio etapo darbinį dokumentą Išplėsk savo palapinės erdvę bei pakvietė nenustoti melsti taikos Ukrainoje. Baigdamas savo pranešimą nuncijus palinkėjo vyskupams sėkmingo darbo.

Vyskupų sinodo žemyninis etapas ir jo darbinio dokumento nuostatų įgyvendinimas tapo viena pagrindinių šio plenarinio posėdžio temų. Kaip numatyta minėtame dokumente, vyskupai apsvarstys jame išdėstytas įžvalgas su savo vyskupijų sinodo organizavimo grupėmis, kunigų tarybomis, kitais asmenimis, atsakydami į tris šio dokumento 106 punkte įvardytus klausimus, ir iki gruodžio 31 d. parengs trumpą šių bendrų refleksijų sintezę. Kaip numatyta Išplėsk savo palapinės erdvę 109 punkte, „[...] kiekviena vietinė Bažnyčia turės galimybę įsiklausyti į kitų Bažnyčių balsą, sutelktą ŽED (žemyninio etapo dokumente), ir atsakyti į jį remdamasi savo patirtimi“. Vėliau kiekviena vyskupų konferencija surinks ir apibendrins „savo kontekstui tinkamiausia forma iš atskirų vyskupijų gautus apmąstymus apie tris klausimus“ (Išplėsk savo palapinės erdvę 109, 2). Šie apmąstymai ir įžvalgos „bus perduoti žemyno asamblėjai pagal žemyno darbo grupės nustatytą tvarką“ (Išplėsk savo palapinės erdvę 109, 3). Vyskupų sinodo Europos žemyno asamblėja vyks 2023 m. vasario 5–12 d. Prahoje.

Posėdžio metu vyskupai daug dėmesio skyrė kandidatų į kunigystę ugdymo seminarijose, seminarijų materialinio aprūpinimo klausimams. Konstatuota, kad daugiausia pašaukimų į kunigystę yra tose parapijose, kur darbuojasi pasiaukojantys, savo gyvenimu ir malda Evangelijos dvasią skleidžiantys kunigai. Šiais akademiniais metais kunigystei Lietuvoje rengiasi 28 seminaristai.

Toliau posėdyje svarstyti liturgijos klausimai. LVK Liturgijos komisija aptarė Romos Mišiolo dalių – Mišių nuo Advento iki SekminiųĮvairiems reikalamsVotyvinių MišiųMišių už mirusius – projektus. Pastabas dėl šių projektų vyskupai dar galės atsiųsti iki 2022 m. gruodžio 15 d. Aptartas termino unigenitus vartojimas liturginiuose tekstuose lietuvių kalba. Išleidus Skaitinių A, B ir C liturginiams metams knygą, pradedamas rengti naujas Skaitinių Kalėdų ir Velykų ciklo šiokiadieniams (KV) knygos leidimas lietuvių kalba.

Į posėdį susirinkę vyskupai primena kunigams ir tikintiesiems, kad sakralioje bažnyčių erdvėje turi skambėti tik sakrali muzika. Primenama, kad ir toliau galioja 2001 m. vasario 14 d. LVK instrukcija Koncertai ir kiti renginiai bažnyčiose bei koplyčiose šalia liturginių apeigų.

LVK Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas vysk. A. Jurevičius pristatė šios tarybos personalinės sudėties pasikeitimus. Vietoj savo darbą taryboje baigusių A. Nazarenko ir s. E. Masalskaitės OSB naujais nariais išrinkti A. Kilius ir M. Žydeliūnaitė. Aptartas jaunimo sielovados Lietuvoje struktūrų funkcionavimas bei pasirengimas 2023 m. rugpjūčio 1–6 d. Lisabonoje vyksiančioms Pasaulio jaunimo dienoms.

Posėdžio metu aptarti įvairūs užsienio lietuvių sielovados klausimai. Briuselio lietuvių kapelionu kitai trejų metų kadencijai išrinktas kun. R. Skinkaitis, o Bergeno lietuvių kapelionu iki 2024 m. birželio 30 d. – kun. S. Stumbra.

Aptartos ir kitos pareigybės. Trejų metų kadencijoms išrinkti ir iki šiol šias pareigas ėję Nacionalinis delegatas universitetinei sielovadai kun. P. Pich, Lietuvos policijos kapelionas kun. A. Toliatas bei Lietuvos bausmių vykdymo sistemos darbuotojų kapelionas kun. V. Kudriašov.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis įvyks 2023 m. sausio 26 d. Kaune.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

2022 lapkričio 10, 09:58