Paieška

Ukraina Ukraina 

Arkivysk. S. Ševčukas: gydytojų rankomis Dievas gydo mūsų žaizdas

Antradienį Ukrainą sukrėtė dar vienas masinis Rusijos išpuolis prieš taikius miestus ir kaimus, per vieną dieną buvo paleista beveik šimtas raketų. Elektros energijos tiekimą užtikrinanti infrastruktūra buvo pažeista beveik visose šalies dalyse. Vėl yra žuvusiųjų ir sužeistųjų, kalbėjo Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas savo kasdienėje žinioje, paskelbtoje trečiadienį, lapkričio 16 d., kuri Ukrainai buvo jau 266-oji karo diena.

Antradienio bombardavimus ir apšaudymus arkivyskupas pavadino nusikaltimu žmoniškumui ir karo nusikaltimu, tarptautinės humanitarinės teisės, karo taisyklių ir papročių pažeidimu. Trečiadienio ryto duomenimis, be elektros liko apie 10 mln. ukrainiečių. Miestuose ir kaimuose dabartiniu šaltuoju metų laiku nėra šilumos tiekimo. „Viešpatie, gelbėk savo tautą! Viešpatie, pažvelk į mūsų ašaras ir kraują, išgirsk savo vaikų šauksmą“, – meldė arkivyskupas ir patikino, kad jis nori apkabinti visus, kurie nukentėjo nuo šio išpuolio, ir jiems pasakyti: „Brangūs broliai ir seserys, nebijokite, neleiskite, kad priešas jus įbaugintų. Kartu mes galime atsilaikyti prieš šį psichologinį puolimą. Būkime kartu, nes Dievas yra su mumis.“

Toliau savo žinioje tęsdamas svarstymus, kaip gydyti kenčiančių žmonių žaizdas, arkivyskupas S. Ševčukas prašė gerbti gydytojus ir visus medicinos darbuotojus, būti jiems dėkingiems. Dievas prisiliečia prie žmonių žaizdų medicinos darbuotojų rankomis. Todėl reikia gerbti jų darbą, jų pašaukimą. Būti gydytoju yra menas, dovana. Todėl svarbu, kad visi deramai įvertintų, priimtų tai, ką Dievas dovanoja per gydytojus. „Tegul Viešpats Dievas šimteriopai atlygina visiems mūsų išmintingiems ir drąsiems gydytojams. Tegul Dievo išmintis ir jo gydanti galia teka per juos ant Ukrainos žaizdų“, – sakė arkivyskupas. Jis taip pat prašė Dievą gydyti socialines ligas, kurios trukdo vienybei, neleidžia susitelkus tarnauti bendram labui.

„Dieve, gelbėk savo vaikus! – meldė arkivysk. S. Ševčukas. – Dieve, kai mūsų miestai ir kaimai skendi tamsoje, tu būk mums šviesa! Dieve, kai mums trūksta šilumos, tu šildyk mus savo meile. Palaimink Ukrainą savo dangiška, tikra, teisinga taika!“ (jm / Vatican News)

2022 lapkričio 16, 15:21