Paieška

Savaitės Lietuvoje apžvalga (spalio 9 d.)

Spalio 23 d. Bažnyčia švenčia Pasaulinę misijų dieną ir visą spalio mėnesį skiria Bažnyčios misijiniam pašaukimui apmąstyti, taip pat melstis už misijas ir misionierius bei remti aukomis. 2022 m. Pasaulinei misijų dienai popiežius Pranciškus skyrė savo žinią „Tapsite mano liudytojais“ (Apd 1, 8).

2019 m. Lietuvoje įsteigta Nacionalinė misijų tarnyba ir jos vadovas kun. Alessandro Barelli SDB, kaip ir kasmet, kviečia Misijų mėnesio maldai ir geriems darbams. „Kad misija būtų atlikta, reikia misionieriaus; kad atsirastų misionierius, reikia jautrios dėmesingos širdies, pastebinčios tuos, kuriems reikia meilės; kad rastųsi jautri širdis, suvokianti Meilės poreikį, reikia Dievo Malonės; kad patirtume Malonę, reikia maldos; kad atliktume misiją, reikia maldos! Kad atliktume bet kokius gerus darbus, reikia maldos!“ – ragina kun. Alessandro Barelli. 2022 m. spalio mėnesiui yra išleista speciali knygelė. „Karo, smurto, naikinimo kontekste mes nešame Kristaus Gerąją Naujieną per savo liudijimą, maldą, gerus darbus ir dėmesį socialiniam teisingumui. Štai kodėl spalio mėnesio Rožinio maldoje mus lydės popiežiaus Pranciškaus enciklika „Fratelli tutti“. Daugiau nebėra „artimų“ ir „tolimų“, yra tiktai mūsų laukiantys broliai ir seserys“, – be kita, rašoma Nacionalinės misijų tarnybos parengtoje knygelėje.

Spalio 5 d. minint Mokytojo dieną, Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas sveikino mokytojus ir mokinius. „Kas būtume be savo mokytojų? Mūsų mokytojai – tai kelrodžiai, švyturiai, padedantys susigaudyti klaidžiuose pasaulio pažinimo vandenyse. Atsiliepdami į pašaukimą mokyti, jie pasiryžta eiti didžiulio atsidavimo, įsitraukimo, nesibaigiančių darbo valandų reikalaujančiu keliu. Evangelijoje skambantis Jėzaus raginimas „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją“ (Mk 16, 15) puikiai apibūdina mokytojo misiją. Iš mokytojo tikimės atvirumo pasauliui. Viliamės, kad mokytojas nepabūgs pasiekti ir tų širdžių, kurios iš pažiūros atrodo kietos, sužeistos, uždaros ir nepasirengusios mokytis. Mokytojas savo žiniomis ir talentais pačią paprasčiausią klasę ar auditoriją gali paversti pasaulio pažinimo lobynu“, žinioje Mokytojo dienos proga rašė arkivyskupas.

Angelų sargų, arba Policijos, diena šiais metais Kretingoje buvo neeilinė: rugsėjo 30 dieną čia savo šventę minėjo visi Klaipėdos apskrities pareigūnai, Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje už policijos pareigūnus aukotos šv. Mišios, rašo „Pajūrio naujienos“. „Policijai buvo priskirta Angelų sargų diena, nes ji mus saugo, žinoma, tobulėti visada yra kur, tačiau stengiamės, kad pareigūnų vaidmuo, kaip angelų sargų, vis labiau išryškėtų“, – sakė policijos kapelionas kunigas Antanas Budreckas. Policija ir Bažnyčia bendradarbiauja jau labai seniai: „Vykdome bendras iniciatyvas, siekiame to paties tikslo – kad visuomenė būtų geresnė“, – pabrėžė kunigas.

Pagal 2022 m. rugsėjo 15–22 dienomis „Vilmorus“ atliktos apklausos duomenis, Bažnyčia pasitiki 49,1 (nepasitiki – 16,2) procento visų apklaustųjų Lietuvos gyventojų. Pernai panašiu laikotarpiu atliktoje apklausoje  buvo kiek kitokie skaičiai – Bažnyčia pasitikėjo 68 (nepasitikėjo – 22) procentai visų apklaustųjų. Nesinori stabtelėti ties skaičiukais, visgi pokytis yra nemenkas. Kas visa tai lemia? Ar tai jau turėtų versti sunerimti, į ką reikėtų atkreipti dėmesį? Apie tai svarsto kunigas Nerijus Pipiras portale „Bernardinai.lt“ paskelbtame straipsnyje „Bažnyčia ir visuomenės apklausos“.

Panevėžio vyskupijos Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios klebonas kunigas dr. Romualdas Zdanys yra ir vyskupijos bažnytinio teismo oficiolas (pirmininkas). Kanonų teisės specialistas dvasininkas žurnalo „Teismai.lt“ skaitytojams pasakoja apie šių teismų nagrinėjamas bylas ir teisminio proceso ypatumus. Pasak bažnytinio teismo teisėjo, didžioji dalis teismuose nagrinėjamų bylų yra dėl santuokos pripažinimo negaliojančia.

2022 spalio 09, 08:53