Paieška

Ukraina Ukraina 

S. Ševčukas: dėkingumas yra žmogaus tvirtybės sąlyga ir šaltinis

Penktadienis, spalio 7 d., Ukrainai buvo jau 226-oji karo diena. Graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas šią dieną paskelbtoje žinioje, kaip kasdien, pirmiausia paminėjo pastarosios paros įvykius: rusai į Ukrainos teritoriją paleido 8 sparnuotąsias raketas, surengė 15 oro išpuolių ir 70 apšaudymų raketomis ir artilerija; nukentėjo 25 gyvenvietės. Tačiau, nepaisant neapsakomo skausmo, Ukraina priešinasi. Ukraina kovoja. Ukraina meldžiasi.

Toliau savo žinioje graikų apeigų katalikų vadovas svarstė, iš kur kyla jo tautiečių stiprybė. Šios dienos žinioje jis atkreipė dėmesį į labai svarbią sąlygą, nuo kurios didžia dalimi priklauso žmogaus vidinis sugebėjimas priešintis blogiui. Ta sąlyga – tai dėkingumas.

Kartais nepakankamai gerai suprantame, kad dėkingumas gali būti atsparumo šaltinis, sakė arkivyskupas. Dėkingumo vertybė neturėtų būti painiojama su paprastu žmogišku mandagumu. Dėkingumas – tai ne tik padėka, kai ką nors gauname. Dėkingumas – tai žmogaus gebėjimas suvokti, kad viską, ką jis turi, jis gavo. Tai suvokimas, kaip gausiai esame apdovanoti. Supratę, kad labai daug turime ir kad viskas, ką turime, yra mums padovanota, turime žengti dar vieną žingsnį – suprasti, kad yra Kažkas, kas yra visų tų dovanų, visų gėrybių, kuriomis esame apdovanoti, galiausiai ir pačios mūsų gyvybės, Kūrėjas ir Šaltinis.

„Dėkojame tau, Dieve, kad esame gyvi, kad ištvėrėme jau  226 karo dienas. Dėkojame už tai, kad Ukraina yra gyva, kad atsilaiko. Dėkojame tau už tai, kad tu, Dieve, vis atnaujini mūsų jėgas, kurių reikia kovai su blogiu“, – kalbėjo arkivyskupas S. Ševčukas. (jm / Vatican News)

2022 spalio 07, 16:06