Paieška

Ukraina Ukraina 

S. Ševčukas: apglėbkime šeimas malda, parama, rūpesčiu

Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas trečiadienį, spalio 19 d., kaip kasdien nuo pat karo pradžios, kreipdamasis į ukrainiečius ir visus geros valios žmones, tęsė prieš kelias dienas pradėtą mąstymą apie šeimos svarbą ir pareigą ja rūpintis, ją saugoti ir už ją melstis.

Arkivyskupas sakė, kad šiomis dienomis jis aplankė Odesos miestą ir Mykolajivo sritį. „Mačiau drąsius mūsų karių veidus. Mačiau verkiančias motinų akis. Mačiau mūsų žmonių nepalaužiamą valią ginti tėvynę“, – sakė S. Ševčukas. Šiame karo ir visuotinio liūdesio kontekste suprantame, kaip svarbu saugoti ir ginti šeimą, šią pamatinę visuomenės ląstelę, namų bažnyčią, kurioje ne tik gimsta nauja gyvybė, bet saugoma kultūra, tautinė savimonė, o svarbiausia – perduodamas krikščioniškasis tikėjimas.

Antradienį savo žinioje kalbėjęs apie išorinį smurtą, kurį daugybė šeimų kenčia dėl karo, trečiadienio žinioje arkivyskupas paminėjo ir smurto namuose blogį. Norėdami padėti šeimoms atlikti jų kilnų pašaukimą, visi turime ryžtingai kovoti su visų formų smurtu šeimoje. Arkivyskupas atkreipė dėmesį į psichologines traumas, su kuriomis neretai sugrįžta į namus kariai. Jiems reikia reabilitacijos, reikia laiko ir ypatingos priežiūros. Kaip Bažnyčios bendruomenė turime vieni kitus palaikyti malda, parama ir rūpesčiu. Turime padėti savo gynėjams grįžti iš fronto į normalų šeimyninį gyvenimą. Arkivyskupas taip pat prašė melstis už nuo šeimų atskirtus vaikus, kurie buvo smurtu išplėšti iš šeimos globos ir meilės glėbio.

„Dieve, padėk mums saugoti šeimas, kad jose liepsnotų meilė, kad jos būtų tikros, vaisingos, ištikimos ir neišardomos meilės židiniai, – meldė arkivyskupas. – Dieve, palaimink Ukrainos žemę savo teisinga, tikra, dangiška taika.“ (jm / Vatican News)

2022 spalio 19, 15:28