Paieška

Kardinolas Ch. Bo, Azijos vyskupų konferencijų federacijos (FABC) pirmininkas Kardinolas Ch. Bo, Azijos vyskupų konferencijų federacijos (FABC) pirmininkas 

Kardinolas Ch. Bo: būkime gerąja naujiena Azijai ir pasauliui

„Mes laukėme šios malonės akimirkos! Šios Sekminių akimirkos! Gražaus jubiliejaus“, – sakė kardinolas iš Mianmaro Charlesas Bo, Tailando sostinėje Bankoke pradėdamas Azijos vyskupų konferencijų federacijos (FABC) specialią 50-ečio sesiją, kuri tęsis iki spalio pabaigos. Šios sukakties prasmė nėra formalaus fakto paminėjimas, bet Azijos kontinente Bažnyčios nueito ir būsimo kelio apžvelgimas.

„FABC auksinis jubiliejus yra šlovinga akimirka Azijos Bažnyčiai. Trečiajam tūkstantmečiui žengiant į priekį, istorija skatina ir Dvasia judina. Mes kartu sakome: „Pirmyn, Azijos Bažnyčia!“ Tai Azijos akimirka. Jubiliejaus džiaugsmas mus ragina, kad dabartinis šimtmetis taptų kvietimu į sinodiškumą, kvietimu būti gerąja naujiena Azijai ir pasauliui“, – tęsė šiuo metu FABC pirmininko pareigas einantis kardinolas Ch. Bo.

„Apžvelgus dvasinę panoramą, prieš akis suspindi spalvinga žmonių įvairovė. Dėkojame Viešpačiui už gyvybingą didžiojo Azijos žemyno, didžiųjų religijų lopšio, didžiųjų kultūrų buveinės įvairovę. Džiaugiamės kiekviena kultūra, kiekviena kalba, kiekviena šalimi. Susivienykime, kad ši akimirka taptų Azijos akimirka Bažnyčios istorijoje. Šiandien susitinka visi planai ir viltys“, – tęsė ganytojas iš Mianmaro, kalbėdamas apie Bažnyčios Azijoje darbus ir gyvenimą: nuo savito teologinio apmąstymo iki socialinės jaunuolių ir moterų pažangos skatinimo, rūpesčio sveikata ir švietimu. Negalima neprisiminti brolių ir seserų tvirtumo sunkumų ir persekiojimų metu.

„Ateitis kviečia į pasitikėjimo piligrimystę. Taip pat istorija ir Dvasia mus skatina: skelbkime Azijos Bažnyčios misionierišką kvietimą, paverskime šį šimtmetį Jėzaus Gerosios naujienos amžiumi visai Azijai. Nepamirškime, kad tai pirmasis žemynas, kuriame buvo paskelbta Kristaus žinia. Tai žemynas, kuriame tokie nepaprasti žmonės, kaip apaštalas Tomas, Pranciškus Ksaveras, nesuskaičiuojama daugybė kitų vyrų ir moterų dosniai tarnavo vientisam evangelizavimui. Tegul jų pavyzdys mus įkvepia. Tegul mūsų susirinkimas būna Dievo Šventosios Dvasios išliejimas.  Atstovaujame daugybei kalbų, daugybei kultūrų, bet ateinančiomis dienomis girdėkime tą pačią Dievo kalbą. Tegul Šventoji Dvasia įkvepia mūsų žodžius ir veiksmus“, – dalyviams iš beveik trisdešimties Azijos kraštų sakė kardinolas Ch. Bo. Galima pridurti, kad pagrindiniai FABC renginiai, diskusijos, liturginės apeigos yra transliuojami internetu. (RK / Vatican News)

2022 spalio 14, 13:04