Paieška

Virtuali evangelizacija Virtuali evangelizacija 

Kinija: Bažnyčios misija – evangelizacija ir per mobiliąsias programėles

Parapijai nekyla grėsmė virsti virtualia: daugelis jaunuolių, pamatę tekstus ir vaizdus mobiliojoje paskyroje, atvyko į parapiją gyvai pasimelsti Rožinio malda.

Daug metų daugelio Kinijos gyventojų kasdienis gyvenimas buvo susijęs su programos Wechat naudojimu. Wechat platforma naudojama atsiskaityti parduotuvėse, gauti testo rezultatą ir atsisiųsti sertifikatą, patvirtinantį, kad jie yra pasiskiepiję nuo Covid-19. Kalbant apie Wechat naudojimą, Kinijos katalikų bendruomenės taip pat neatsilieka. Dabar Wechat tapo įrankiu, naudojamu Evangelijos skelbimui ir įvykiams, kurie žymi bažnytinį gyvenimą įprastu būdu, rengti.

Ši technologinė priemonė, ypač naudojama jaunosios kartos, savaip atnaujino įprastą parapijų ir bažnytinių bendruomenių sielovados veiklą. Parapijų ir bažnytinių grupių Wechat paskyras tvarko jaunimas, kuris tokiu būdu asmeniškai dalyvauja bažnytinėje misijoje, dalindamasis su bendraamžiais dvasiniu turiniu, maldomis, renginių darbotvarkėmis. Vyskupijos, parapijos, bažnytinės grupės ir asociacijos turi savo Wechat paskyras, kurias kasdien atnaujina. Asmeninėse paskyrose skelbiama informacija apie katekizmo kursus, pranešimus apie liturgijas ir bendruomenines maldas, krikščioniško meno parodas, parapijos iniciatyvų plakatus.

Dažnai šių paskyrų administratoriai pasižymi gerais įgūdžiais ir aukšta kompetencija kuriant įtaigius vaizdus ir vaizdo klipus, naujus įrankius, skirtus perteikti tikėjimo dovaną būdais, pažįstamais daugiausia jaunesnėms kartoms. Keletas pavyzdžių: Pekino arkivyskupijoje esanti Karmelio kalno Dievo Motinos parapija dieną pradeda publikuodama ištrauką iš Šventojo Rašto Wechat paskyroje. Spalio 7 d., minint Rožinio Marijos dieną, parapijos paskyra pasipuošė vaizdo įrašais su giesmėmis ir maldos tekstais. Tačiau parapijai nekyla grėsmė virsti virtualia:  daugelis jaunuolių, pamatę tekstus ir vaizdus Wechat paskyroje, atvyko į parapiją pasimelsti gyvai Rožinio malda su kitais parapijiečiais.

Kai kuriems iš jų šis dalyvavimas tapo galimybe iš naujo atrasti parapijos istoriją ir pasidalyti savo asmeninėse paskyrose bažnyčioje užfiksuotais vaizdais. Tai liudija, kad programėlės gali būti vertingos ir naudingos, jei jos tampa įprastais bažnytinio gyvenimo įrankiais ir padeda skelbti  Evangeliją.

(DŽ/Fides)

2022 spalio 19, 14:14