Paieška

Dievo tarnas kun. Alfonsas Lipniūnas Dievo tarnas kun. Alfonsas Lipniūnas 

Savaitės Lietuvoje apžvalga (rugsėjo 25 d.)

Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi po mirties apdovanotas kunigas Alfonsas Lipniūnas.

LVK plenariniame posėdyje – pašaukimų, liturgijos bei kiti klausimai.  2022 m. rugsėjo 16 d. Krekenavoje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis, kurio metu vyskupai daug dėmesio skyrė kandidatų į kunigystę ugdymo seminarijose, seminarijų materialinio aprūpinimo klausimams. Konstatuota, kad daugiausia naujų pašaukimų į kunigystę yra tose parapijose, kur darbuojasi pasiaukojantys, savo gyvenimu ir malda Evangelijos dvasią skleidžiantys kunigai. Šiais akademiniais metais kunigystei Lietuvoje ruošiasi 31 seminaristas.

Lietuvių kunigų užsienyje patirtys: nuo griežtų reikalavimų iki įkvepiančių pavyzdžių. Rugsėjo 6–8 d. Vilniuje vyko Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimas. Kunigai, kurie savo tautiečiams patarnauja įvairiose užsienio šalyje, dalijosi savo patirtimis, gerąja praktika ir problemomis. Renginio dalyviai rado laiko apie savo sielovadinį darbą papasakoti portalui „Bernardinai.lt“. Portalas pakalbino ir prelatą Edmundą Putrimą, kuris trečdalį savo gyvenimo paskyrė (ir toliau skiria) lietuvių užsienyje sielovadai. Pasak Lietuvos vyskupų konferencijos delegato užsienio lietuvių sielovadai prel. Edmundo Putrimo, lietuvių dvasininkų atsiradimas išeivijoje nėra lengvas kelias. Tenka įtikinėti užsienio šalies vietinius vyskupus (bei pačią LVK), kad kunigo tikrai reikia, bei užtikrinti, kad tas kunigas finansiškai išsilaikys ir turės kur gyventi.

Žurnalo „Artuma“ rugsėjo numeryje paskelbtas docentės Dr. Irenos Eglės Laumenskaitės komentaras „Sinodinis kelias Lietuvoje: kaip keliavome ir kur kelias veda?“ Kodėl popiežius Pranciškus teigia, kad „trečiame tūkstantmetyje Dievas tikisi iš Bažnyčios būtent sinodiškumo“?  Kodėl mes vis tik išėjome į Sinodinį kelią ir kaip mums sekasi? Į šiuos klausimus bando atsakyti autorė.

Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi po mirties apdovanotas kunigas Alfonsas Lipniūnas. Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda rugsėjo 16 d. Lietuvos žydų genocido atminimo dienos proga įteikė Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius Lietuvos žydų gelbėtojams ir jų artimiesiems. Prezidento dekretu Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanoti 37 Lietuvos žydų gelbėtojai, iš jų 35 – po mirties. Tarp pastarųjų ir kunigas, Dievo tarnas Alfonsas Lipniūnas.

Paminėtas kunigo jėzuito Aniceto Tamošaičio šimtmetis. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vykusiame kunigo jėzuito Aniceto Tamošaičio (1922–2017) šimtųjų gimimo metinių minėjime prisiminimais dalijosi Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, kunigas jėzuitas Antanas Saulaitis, Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios vadovas Artūras Sederevičius, Seimo narys Stasys Tumėnas, bibliotekos direktorius prof. dr. Bronius Maskuliūnas ir kiti kunigo bičiuliai. Visi jie A. Tamošaitį prisiminė kaip labai paprastą, darbštų Dievo tarną.

Patvirtinti šių metų „Sidabrinės bitės“ laureatai. Šį sekmadienį Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje minimos 147-osios M. K. Čiurlionio gimimo metinės, taip pat „Sidabrinės bitės“ ženklu ir Varėnos rajono savivaldybės premija apdovanojami Varėnos rajono kultūrai nusipelnę žmonės. Varėnos rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sprendimu šių metų „Sidabrinės bitės“ laureatu tapo ir Marcinkonių bei Kabelių parapijų klebonas, profesionalus fotografas Bronius Krakevičius.

Dainuojantis kunigas dalijasi paveldėta Dievo dovana. „Dainavimas mūsų šeimoje yra paveldėta Dievo dovana“, – sako Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas kunigas Gintaras Antanas Jonikas, debiutavęs bažnyčioje vykusiame koncerte „Amžinoji šviesa“. „Šiaulių kraštas“ pasakoja apie dvasininką, kilusį iš tremtinių šeimos, kuris prieš tai darbavosi už Atlanto JAV lietuvių bendruomenėse.

2022 rugsėjo 25, 07:00