Paieška

Ukraina Ukraina 

S. Ševčukas: žmogus negali būti laimingas, jei negerbia gamtos

Mes turime moralinę pareigą rūpintis tais mūsų broliais ir seserimis, kurie gyvena išvaduotose teritorijose. Kai tik bus galimybė juos pasiekti, turime suteikti jiems skubią pagalbą ir sušildyti juos savo širdies meile, sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas antradienį, rugsėjo 13-ąją, 202-ąją karo dieną, paskelbtoje savo kasdienėje vaizdo žinioje.

Tęsdamas katechezę apie katalikų socialinį mokymą pagal Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios paskelbtą Socialinį tikinčiojo vadovą arkivyskupas kalbėjo apie tikinčiojo pareigą gerbti gamtą, išmintingai naudoti žemės išteklius, priimti juos kaip Dievo dovaną.

„Žmogus negali būti laimingas, jei negerbia aplinkos, – kalbėjo S. Ševčukas. – Negalime pasiekti gyvenime sėkmės, negalime kurti kultūros ir civilizacijos pažangos be pagarbos aplinkai. Jei negerbiame gamtos, elgiamės kaip įsibrovėliai, grobuonys, vagys, atimantys iš būsimų kartų tą didžią dovaną, tą didį lobį, koks yra mūsų Dievo mums duota Žemė“, – sakė arkivyskupas, pridurdamas, kad karas yra nusikaltimas ne tik prieš žmogaus gyvybę, bet ir prieš Dievo kūriniją.

Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas taip pat dėkojo Ukrainos ūkininkams, visiems, kurie rūpinasi Motina žeme. Dėkojo už jų pasiaukojimą, už darbą laukuose karo sąlygomis, tada, kai gresia pavojus gyvybei. Dėl jų aukos šiandien Ukraina turi duonos.

„Dieve, laimink savo darbščius žmones. Dieve, palaimink Ukrainą savo teisinga dangiškąja taika“, – baigė malda arkivyskupas. (jm / Vatican News)

2022 rugsėjo 14, 15:09