Paieška

Sesuo Maria de Coppi (dešinėje) Sesuo Maria de Coppi (dešinėje) 

Mozambike nužudyta 84 metų vienuolė italė

„Aš atleidau tiems, kurie mane nužudys. Ir jūs atleiskite“, – tokią dramatišką žinutę iš 45 metų amžiaus kunigo misionieriaus Loriso Vignandelio gavo susirašinėjimų internetu apie Čipenės misiją grupės nariai naktį iš rugsėjo 6-osios į 7-ąją. Ryte juos pasiekė dvi žinios, viena gera, kita liūdna: Čipenės misijoje dirbę du kunigai ir trys vienuolės pasiekė saugią vietą, tačiau atakoje prieš Čipenės misiją žuvo 84 metų misionierė Maria de Coppi. Ji buvo nušauta.

Čipenės misija šiaurės Mozambike rūpinosi Pordenonės vyskupija šiaurės Italijoje: abu kunigai – Loris Vignandelis ir Lorenzo Barro – buvo iš jos. Pastarasis, 58 metų amžiaus, Čipenės misijoje nuo 2016 metų tarnavo kaip parapijos klebonas.

Italų katalikų dienraščiui „Avvenire“ jis pateikė trumpą įvykių aprašymą. Kai užpuolikai atvyko prie misijų stoties, kuriai priklauso kukli bažnyčia, nedidelė mokyklėlė, lankoma maždaug 80-ies vietos vaikų, pora namelių, skirtų vienuolėms ir kunigams misionieriams, visi jau buvo išsiskirstę vakaro poilsiui.

Užpuolikai nieko neieškojo, bet paprasčiausiai viską pradėjo padeginėti – bažnyčią, automobilius, pastatus. Vienas iš užpuolikų, vos pamatęs seserį kombonietę M. de Coppi, iškart šovė į ją. Kartu buvusi kita vienuolė Angeles Lopez Hernandez parpuolė ant žemės ir išsigelbėjo. Pasak kunigo, kai užpuolikai vaikštinėjo aplink misionierių namelį, jis buvo kambaryje ir girdėjo jų žingsnius. Tačiau ten jie neįžengė. Pasitaikius progai misionieriai, vienuolės ir abu kunigai, pasislėpė miškelyje šalia misijos, po poros valandų, užpuolikams pasitraukus, pajudėjo link kitos misijų stoties. Kas buvo tie, kurie užpuolė misijų stotį ir nužudė garbaus amžiaus misionierę? Galbūt sukilėliai, kurie nesirinkdami puldinėja įvairias gyvenvietes ar institucijas, galbūt džihadistinės ideologijos motyvuota grupelė. Kai kuriais atvejais, pastaruosius dvejus metus saugumo situacija Mozambike smarkiai pablogėjo, pažymėjo kun. L. Barro.

Seserų komboniečių kongregacijai priklausanti Maria de Coppi Mozambike gyveno nuo 1963 metų. Kaip ji pati pasakojo viename 2021 metų interviu, pirmoji kelionė portugalų laivu į Mozambiką truko 31 dieną. Ji buvo Mozambike per visus svarbiausius pastarųjų dešimtmečių įvykius: kolonialistinio periodo pabaigą ir tapimą savarankiška valstybe, 17 metų trukusį pilietinį karą, susitaikinimo, taikos ir demokratijos kūrimo laikotarpius. Per kone 60 Mozambike praleistų metų, pasak sesers vienuolės, ji matė ir baisių, žiaurių ir beprasmių dalykų, ir labai gražių, kai, rodos, Dievo buvimą buvo galima kone apčiuopti. Misionierė jautėsi Mozambiko dalimi ir, kaip jau pranešta, bus palaidota istorinėse misionierių kapinėse Carapiros mieste, Mozambiko Nambulos provincijoje. (RK / Vatican News)

 

2022 rugsėjo 08, 13:17