Paieška

Mišios prie šv. Motinos Teresės kapo Mišios prie šv. Motinos Teresės kapo 

Motinos Teresės minėjimas Kalkutoje

Rugsėjo 5 d. buvo švenčiamas šv. Kalkutos Motinos Teresės liturginis minėjimas. Šią dieną taip pat sukako 25 metai nuo jos mirties.

Pačioje Kalkutoje prie šv. Motinos Teresės kapo seserų Artimo meilės misionierių koplyčioje Mišias šia proga aukojo vietos arkivyskupas Thomas D‘Souza. „Ar kuo nors pasikeitė seserų Artimo meilės misionierių pašaukimas nuo Motinos Teresės mirties dienos 1997 m. iki šių dienų?“ – klausė arkivyskupas Mišių homilijoje. „Atsakymas – „Ne“. Artimo meilė tebėra pagrindinis principas. Mūsų arkivyskupijoje ir ypač mūsų mieste Kalkutoje tęsiasi nesavanaudiška ir nuoširdi tarnystė vargingiausiems. Skurdo iššūkiai šiandien turbūt yra dar didesni, nei prieš 25 metus, tačiau atsakymas visada yra gailestingumas ir meilė“, – pabrėžė arkivyskupas. Jis padėkojo šventajai Teresei už jos duotą artimo meilės pavyzdį vargstantiesiems ir visuomenės atstumtiesiems, o Motinos Teresės įkurtos Artimo meilės misionierių kongregacijos seserims – už tai, kad jos tęsia šv. Motinos Teresės misiją ir savo tarnyste palaiko gyvą meilės ugnį.

Minint 25-ąsias įkūrėjos mirties metines, seserys Artimo meilės misionierės atidarė naują centrą Kalkutoje, skirtą gatvėje gyvenantiems vaikams, nelankantiems mokyklos. Ten jie galės nusiprausti, gauti švarių drabužių, maisto, taip pat išmokti skaityti ir rašyti. (jm / Vatican News)

2022 rugsėjo 06, 14:30