Paieška

Arkivyskupas Tomasz Peta Arkivyskupas Tomasz Peta 

Arkivyskupas T. Peta: popiežiaus vizitas Kazachstane – didžiulis palaiminimas

Tai 38-oji popiežiaus Pranciškaus apaštalinė kelionė. Popiežius dalyvaus Kazachstano sostinėje vyksiančiame 7-ajame pasaulinių ir tradicinių religijų lyderių kongrese, paliudys savo artumą mažai šios Vidurinės Azijos šalies katalikų bendruomenei.

Arkivyskupas Tomaszas Peta, Kazachstano Astanos arkivyskupijos vadovas, sako, kad popiežiaus vizitas į šią Vidurinės Azijos valstybę rugsėjo 13–15 d. – tai didžiulis palaiminimas katalikams ir visai tautai. Pasak jo, tarpreliginis kongresas gali būti ženklu, kuris rodo į Dievą kaip taikos šaltinį. Astanos arkivyskupas apžvelgė artėjantį vizitą ir Kazachstano katalikų padėtį.

Tai 38-oji popiežiaus Pranciškaus apaštalinė kelionė. Popiežius dalyvaus Kazachstano sostinėje vyksiančiame 7-ajame pasaulinių ir tradicinių religijų lyderių kongrese, paliudys savo artumą mažai šios Vidurinės Azijos šalies katalikų bendruomenei. Katalikai sudaro mažiau negu 1 procentą šalies gyventojų (apie 120 tūkst. iš 19 milijonų), kurių 70 procentų – musulmonai, 25 – krikščionys, kurių dauguma – rusų ortodoksai.

Lenkų kilmės arkivyskupas T. Peta, kurį įšventino popiežius Jonas Paulius II, sako, kad popiežiaus vizitas visada yra didis istorinis įvykis, net jei šalyje katalikų yra tik maža kaimenė. Arkivyskupas, atvykęs į šalį 1990 m., kai Kazachstanas tebebuvo Sovietų Sąjungos sudėtyje, prisimena, kad tuomet nebuvo bažnytinių struktūrų, buvo keliolika kunigų, daugelyje miestų ir kaimų egzistavo tikinčiųjų bendruomenės. Žmonės išlaikė Bažnyčios tradicijas, dažnai melsdavosi Rožinio malda. Kazachstanui tapus nepriklausomam, greitai buvo įkurtos parapijos, statomos bažnyčios, koplyčios. 

Ką dabar reiškia būti praktikuojančiu kataliku Kazachstane? Tikintieji džiaugiasi religijos laisve, tačiau nėra lengva būti kataliku, jų mažiau nei vienas procentas. 19 milijonų gyventojų – tai mozaika, sudaryta iš 130 tautybių. 70 procentų Kazachstano gyventojų priklauso aštuoniolikai religinių konfesijų. Būti kataliku – tai brandus pasirinkimas. Per nepriklausomybės metus keli milijonai gyventojų grįžo į savo tėvynes, tarp jų buvo nemažai katalikų. Dabar bendruomenė gana tarptautinė, katalikai yra skirtingų tautybių, taip pat ir kazachų, tad Bažnyčia nebevadinama lenkų ar vokiečių Bažnyčia.

Pasak arkivyskupo, popiežiaus vizitas – tai palaiminimas visiems katalikams ir visam Kazachstanui; atsižvelgiant į dramatišką tarptautinę situaciją, vizitas neša taikos ir susitaikinimo viltį globaliu mastu. Popiežius Pranciškus Nur-Sultano katedroje pašventins naują „Didžiosios Stepės Dievo Motinos“ ikoną, kuri skirta Oziornoje Taikos Karalienės šventovei, kurioje vėliau katalikai melsis dvasinėje vienybėje su popiežiumi už taiką.

Kalbėdamas apie kongresą, arkivyskupas paminėjo, kad tai nėra teologinių diskusijų platforma. Veikiau ji gali tapti ženklu, nurodančiu Dievą kaip taikos šaltinį. Politikų pastangos reikalingos, tačiau jų nepakanka, reikia intensyvios tikinčiųjų maldos. Šventojo Tėvo dalyvavimas kongrese pabrėžia kongreso svarbą ir rodo Bažnyčios rūpestį taika bei žmonijos gerove. Pasak arkivyskupo, dabar, kai vyksta didžiulė tragedija – karas Ukrainoje, Šventojo Tėvo vizitas labai sustiprins pastangas užbaigti karą ir prisidės siekiant ilgai lauktos taikos.

(DŽ/Vatican News)

2022 rugsėjo 08, 13:10