Paieška

Švč. M. Marijos didžioji bazilika Švč. M. Marijos didžioji bazilika  

Švč. M. Marijos didžiosios bazilikos dedikavimo minėjimas

Rugpjūčio 5 d. Katalikų Bažnyčios liturginis kalendorius mini Romos Švč. M. Marijos didžiosios bazilikos dedikavimo metines. Ši, viena iš keturių vadinamųjų popiežiškųjų Romos bazilikų, yra pirmoji bažnyčia pasaulyje, dedikuota Dievo Motinai Marijai.

Kaip kasmet, bazilikos dedikavimo šventė buvo pradėta pasirengimo tridieniu, kurį užbaigė ketvirtadienio vakarą surengtas bazilikos choro koncertas. Pačios iškilmės dieną, penktadienį, pagrindines Mišias aukojo bazilikos arkikunigas kardinolas Stanislawas Rylko.

Homilijoje kardinolas priminė bazilikos istoriją. Kaip teigia tradicija, pati Dievo Motina paprašė pastatyti šią baziliką. Ketvirtojo amžiaus viduryje ji pasirodė vienam Romos patricijui ir jo žmonai bei tuometiniam popiežiui Liberijui. Pati Dievo Motina nurodė ir tikslią bazilikos pastatymo vietą – Romos Eskvilino kalvą. Per pačius vasaros karščius, rugpjūčio 5 d., šią kalvą padengė sniegas. Dėl šios legendos ši šventovė taip pat vadinama Snieginės Dievo Motinos bazilikos vardu, o jos dedikavimo šventė minima rugpjūčio 5-ąją.  Kardinolas homilijoje paaiškino, kad iš tiesų Dievo Motinai dedikuota bazilika šioje vietoje iškilo aštuoniais dešimtmečiais vėliau – penktajame amžiuje. Ją pastatydino popiežius Sikstas III po to, kai Efeze 431 m. vykęs Bažnyčios susirinkimas iškilmingai paskelbė Mergelės Marijos dieviškosios motinystės dogmą.

Jau penkiolika amžių šioje nuostabioje šventovėje skamba Elzbietos pasveikinimas, kurį girdime Evangelijoje: „Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius!“ (Lk 1, 42). Tarp šios šventovės sienų ypatingą prasmę įgauna ir Magnificat giesmės žodžiai: „Nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos“ (Lk 1, 48). Čia slypi giliausias šios senovinės Marijos bazilikos slėpinys. Čia Kristus ir šiandien patiki savo Motiną kiekvienam iš mūsų. Ir mes, kaip apaštalas Jonas, esame kviečiami priimti Mariją į savo namus, padaryti ją savo gyvenimo dalimi, kad ji dalyvautų mūsų džiaugsmuose ir problemose, iššūkiuose, su kuriais susiduriame kiekvieną dieną, kalbėjo kardinolas S. Rylko.

Romos Didžioji Švč. M. Marijos bazilika garsėja joje saugoma senąja Dievo Motinos – Salus populi romani – ikona. Šią ikoną labai brangina popiežius Pranciškus.  Jis atvyko prie jos melstis kitą dieną po išrinkimo. Prie jos jis meldžiasi prieš kiekvieną savo apaštališkąją kelionę ir po jos.

Šios bazilikos administracijos reikalus šiuo metu tvarko prieš keletą mėnesių popiežiaus paskirtas nepaprastasis komisaras lietuvis kunigas Rolandas Makrickas. (jm / Vatican News)

Popiežius Pranciškus Švč. M. Marijos bazilikoje
Popiežius Pranciškus Švč. M. Marijos bazilikoje
2022 rugpjūčio 05, 14:52