Paieška

Ukraina Ukraina 

S. Ševčukas: tai, kas dedasi Ukrainoje, yra visos žmonijos reikalas

Sunkūs mūšiai vyksta visoje fronto linijoje nuo Charkivo srities iki Chersono srities. Dega raketomis apšaudytų miestų pastatai, žūsta žmonės, dešimtys sužeistųjų, kalbėjo Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas ketvirtadienį, rugpjūčio 18 d., 176-ąją karo dieną, paskelbtoje žinioje.

Pastarosiomis dienomis kalbėjęs apie teisingos visuomenės pamatus, kurių vienas svarbiausių yra pagarba žmogaus teisėms, ketvirtadienio žinioje arkivyskupas pakvietė kartu su juo pamąstyti apie tarptautinę teisę, kuri turi garantuoti taikius ir teisingus pasaulio valstybių bendruomenės tarpusavio santykius. Arkivyskupas priminė, kad katalikų Bažnyčios socialinė doktrina skelbia, jog tarptautinė teisė yra grindžiama valstybių lygiateisiškumo, tautų laisvo apsisprendimo ir bendradarbiavimo žmonijos labui principais. Pasak arkivyskupo, tautų teisės – tai tos pačios žmogaus teisės, tik taikomos tautoms ir saugomos tarptautiniu lygmeniu.

Akivaizdu, sakė arkivyskupas, kad dabartinis karas Ukrainoje tampa didžiuliu iššūkiu tarptautinei teisei, nes agresorė Rusija su niekuo nesiskaito. Rusija pažeidžia tarptautinę teisę ir nepaiso tarptautinių institucijų. Todėl tai, kas dabar vyksta Ukrainoje, yra visos žmonijos reikalas, nes yra pažeidžiami patys tarptautinės teisės pagrindai.

Antroje ketvirtadienį paskelbtos žinios dalyje arkivyskupas kreipėsi į senelius ir visus pagyvenusius žmones. „Jūs, seneliai ir močiutės, jūsų gyvenimo patirtis, kurią įgijote sunkiu darbu, yra neįkainojamas mūsų tautos, Bažnyčios ir valstybės turtas. Jūsų patirtis leidžia suprasti tikrąją žmogaus gyvybės vertę, tikrąją sąžiningai uždirbtos duonos vertę, o tai nepaprastai svarbu jūsų vaikams ir anūkams. Tegul Viešpats Dievas jus guodžia ir laimina, kad galėtumėte dosniai dalytis savo patirtimi su jaunais žmonėmis.  Savo vaikams ir anūkams jūs iš tiesų esate mūsų tautos, mūsų dvasinio ir kultūrinio gyvenimo šaknys.“

„Dieve, laimink Ukrainą. Dieve, siųsk Ukrainai teisingą taiką.“ (jm / Vatican News)

2022 rugpjūčio 19, 13:24