Paieška

Ukraina Ukraina 

S. Ševčukas: karas yra baisi nelaimė

„Didžiausia tragedija įvyko Mykolajivo srities Voznesenskio mieste, kur tiesioginis raketos smūgis pataikė į gyvenamąjį namą ir žuvo daug žmonių, įskaitant vaikus. Nepaisant visų šių baisumų, Ukraina laikosi. Ukraina kovoja. Ukraina meldžiasi“, – 179-osios karo dienos vaizdo žinioje sakė didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas, apžvelgdamas rugpjūčio 21 dienos ryto žinias.

„Šiandien su jumis tęsiu apmąstymą apie taikos reikšmę. Iš kur šiuolaikiniame pasaulyje kyla mintis, planas ir nusikalstamas ketinimas pradėti karus, kaip galima užkirsti kelią šiam nusikaltimui dabartiniame žmonijos raidos etape?“, – klausė S. Ševčukas.

Pasak jo, taiką galima vadinti vystymusi. O ten, kur iš tautų ir valstybių atimta galimybė vystytis, ten velnias gali sėti karo sėklas.

„Kas yra tie, kurie ateina mūsų žudyti, kurie kankina mūsų žmones, vaikus, moteris ir senelius? Tai žmonės iš tų Rusijos regionų, iš kurių nusikalstama Rusijos valdžia atėmė visapusiško ir sąžiningo vystymosi galimybę – jiems patiems, jų šeimoms, jų tautoms, net pačiai Rusijos daliai, kurioje jie gyvena. Kaip vienintelį būdą išgyventi, išlaikyti šeimą, kaip vienintelį būdą rasti pragyvenimo šaltinį, Rusijos valdžia jiems siūlo eiti ir žudyti“, – kalbėjo Ukrainos graikų katalikų ganytojas. Pasak jo, verbuotojai yra išsibarstę po visą Rusiją ir kartais net naudojasi Ortodoksų Bažnyčios tinklu. Žmonės yra skatinami visokiais atlygiais ir, baisiausia, jiems leidžiama nebaudžiamai žudyti ir nebaudžiamai praturtėti plėšikaujant. Šie žmonės, iš kurių atimama galimybė gyventi ir tobulėti, eina žudyti ukrainiečių.

Tačiau karas yra baisi nelaimė ir niekada negali prisidėti prie individo, valstybės ar visuomenės vystymosi. Jis iš tiesų nesprendžia problemų. Priešingai, karas, kaip ir nuodėmė, tik blogina žmogaus ir visuomenės būklę ir visada yra žmonijos pralaimėjimas. Popiežius Pijus XII yra pasakęs, kad su taika nieko neprarandame, o su karu galime prarasti viską.

„Šiandien galime pasakyti, kad niekas ir niekaip negali pateisinti agresyvaus karo pradėjimo šiuolaikiniame pasaulyje. Todėl agresyvus karas – kai viena tauta, viena valstybė puola kitą – visada yra amoralus. Tai tragiškas momentas, kurio galima išvengti. Nėra jokio pateisinimo tiems, kurie karą naudoja kaip priemonę kokiai nors socialinei, politinei ar tarptautinei problemai spręsti. Todėl šiandien kiekvieno garbingo žmogaus sąžinė ragina jį patį ir visą pasaulį pasmerkti karą, – pabrėžė didysis arkivyskupas S. Ševčukas ir pridūrė: – Agresyvus karas šiandien niekada negali būti teisingas, jo negalima pateisinti nei priemonėmis, nei metodais, nei tikslais. Todėl taip skaudu klausytis, kai šiandien kas nors, net tarp religinių figūrų, pateisina agresyvų karą.“

Pasak S. Ševčuko, 20-ojo amžiaus istorija rodo, kad agresyvių, puolamųjų karų sumanytojai juos pralaimėjo. O tarp aukų atsidūrė pačios tautos ar valstybės, kurios susigundė karu, kurių žmonės palaikė savo lyderių veiksmus. Šiandien pasaulyje vyksta apie dvi dešimtys karų, bet karas Ukrainoje išsiskiria savo pavojingumu: jį pradėjo branduolinį ginklą turinti valstybė, kuri grasina ne vien Ukrainai, bet ir visam pasauliui. Yra rizika, kad visas pasaulis gali būti įtrauktas į šį karinį lošimą, į šį nusikaltimą ir žmonijos pralaimėjimą. Visi ir kiekvienas turi stengtis sustabdyti agresorių, kuris žudo ukrainiečius jų pačių tėvynėje ir pasmerkia savo paties tautą skurdui. 

„Šiandien noriu padėkoti visiems, kurie aiškiai pasmerkė Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą kaip amoralų. Pirmiausia noriu padėkoti pasaulio religiniams veikėjams ir lyderiams. Dėkoju popiežiui Pranciškui, Ortodoksų Bažnyčių vadovams, vadovaujamiems ekumeninio patriarcho Baltramiejaus, Pasaulio Bažnyčių Tarybai, vadovaujamai  generalinio sekretoriaus t. Ioano Sauca, neseniai apsilankiusio Ukrainoje, visiems protestantų bendruomenių vadovams. Nuoširdžiai dėkoju žydų ir islamo religinių bendruomenių vadovams už tai, kad pasmerkė Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą“, – sakė Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios vyriausiasis ganytojas. 

Pasak jo, šio karo pasmerkimas yra moralinė šiandienos žmogaus pareiga ir kiekvienas, kuris to nedrįsta padaryti ar tiesiogiai remia šį karą, sulauks gėdos ir pasmerkimo tiek iš amžininkų, tiek iš ateities kartų. 

„Dėkoju visiems, kurie kovoja už taiką, tvirtina taiką, ieško įvairių veiksmingų alternatyvių būdų, kaip išvengti ginklų panaudojimo sprendžiant šiuolaikinei žmonijai kylančias problemas. Dėkoju visiems, kurie šiandien yra šalia kenčiančių Ukrainos žmonių baisioje tragedijoje, kurią šiandien patiriame”, – sakė S. Ševčukas. (RK / Vatican News) 

2022 rugpjūčio 23, 08:12