Paieška

Kazachstano sostinė Nur Sultanas Kazachstano sostinė Nur Sultanas 

Popiežiaus vizitas į Kazachstaną – džiugi žinia vietos Katalikų Bažnyčiai

„Laukiame popiežiaus atvertomis širdimis kupini vilties, kad per šią kelionę Pranciškus galės paskatinti mūsų ir pasaulio taiką ir solidarumą“, – pareiškė Italijos katalikų portalui SIR vyskupas Adelio Dell'Oro, Karagandos ganytojas. Pranciškus bus antras popiežius lankęsis Kazachstane po popiežiaus šv. Jono Paulius II.

Pasak vyskupo, vietinė Bažnyčia nekantriai laukė oficialaus būsimos Pranciškaus kelionės patvirtinimo. Jis sakė, kad apie popiežiaus vizitą informavo ne tik Šventasis Sostas, bet ir popiežių pakvietusi Kazachstano vyriausybė. Nors vyskupas kalbėjo dar neturėdamas oficialios kelionės programos – ji buvo paskelbta antradienį, rugpjūčio 2 d., – tačiau patikino, kad Kazachstano vyriausybė paprašė visų sričių pirmininkų, kad jie pasirengtų padėti visiems norintiems vykti į susitikimus su popiežiumi, be kita ko, remti taip pat suteikiant transportą.

Šių metų balandžio 11 d. popiežius Pranciškus per video konferenciją, kurioje dalyvavo Kazachstano prezidentas Kasymas Žomartas Tokajevas, pasakė, kad priima Kazachstano prezidento kvietimą dalyvauti tarpreliginiame kongrese, o liepos 29 d. spaudos konferencijoje lėktuve grįždamas iš Kanados į Romą patvirtino norįs keliauti į Kazachstaną.

Italijos katalikų dienraštis „Avvenire“ praneša apie Vatikano kurijos kardinolo Robert’o Sarah neseniai įvykusį vizitą Nur Sultane. Su juo susitiko komisaras VII Pasaulio ir tradicinių religijų lyderių kongreso tikslams įgyvendinti Bulatas Sarsenbajevas. Jis norėjo padėkoti buvusios Kulto ir sakramentų kongregacijos prefektui emeritui už Vatikano paramą Kazachstano iniciatyvoms tarpreliginio dialogo ugdymo sferoje.

Karagandos vyskupas A. Dell'Oro pasakojo, kad Kazachstanas yra didžiulė valstybė, kurioje gyvena daugiau kaip 130 skirtingų tautybių žmonių, išpažįstančių skirtingus tikėjimus. Todėl, anot jo, šis vizitas popiežiui Pranciškui suteiks ypatingą ekumeninę galimybę, išsakė viltį, kad kongreso metu galės įvykti naujas popiežiaus Pranciškaus ir Maskvos patriarcho Kirilo susitikimas.

Popiežius rugsėjo 14 d. dalyvaus Nur Sultane vyksiančio VII Pasaulio ir tradicinių religijų lyderių kongreso atidaryme, o rugsėjo 15 d. – jo uždaryme. Rugsėjo 14 d., laisvu nuo kongreso laiku, popiežius aukos Mišias Kazachstano katalikų bendruomenei Nur Sultano Parodų centre, o rugsėjo 15 d., Marijos, Krikščionių Pagalbos, katedroje susitiks su katalikų Bažnyčios dvasininkais, pašvęstaisiais ir sielovados darbuotojais.

Tikėtina, kad popiežiaus atvykimas į Kazachstano sostinę suteiks progą atvykti ir kaimyninių Vidurinės Azijos kraštų vyskupams, o gal ir jų bendruomenių tikintiesiems. Kirgizijos, Turkmėnijos, Tadžikijos, Uzbekijos katalikų vyskupai, kartu su Kazachstano vyskupais, 2021 m. įkūrė naują, Šventojo Sosto patvirtintą Vidurinės Azijos vyskupų konferenciją. Jai priklausančių Bažnyčių delegatai balandžio pabaigoje pirmajame konferencijos susitikime Nur Sultane kalbėjo ir apie popiežiaus vizito į Kazachstaną planus. Taip pat svarstė galimybę naują regioninį episkopatą išplėsti, priimant Mongolijos, Azerbaidžano ir Afganistano atstovus.

Vidurinės Azijos vyskupų konferencija atstovauja labai nedidelėms katalikų mažumoms. Didžiausia katalikų mažuma yra Kazachstane, kur gyvena apie 250 000 katalikų, priklausančių vienai arkivyskupijai ir dviem vyskupijoms. Kazachstane taip pat reziduoja graikų katalikų vyskupas, kuris rūpinasi viso regiono graikų katalikų bendruomenėmis. Uzbekijoje ir Kirgizijoje nėra vyskupijų, tik apaštalinės administracijos. Taškente reziduoja vyskupas pranciškonas, o Biškeke – apaštališkojo administratoriaus pareigas eina jėzuitas misionierius. Tadžikijoje ir Turkmėnijoje veikia dvi nedidelės misijos.

Nur Sultane balandžio mėnesį posėdžiavusi Vidurinės Azijos vyskupų konferencija išsirinko pirmuosius regioninio episkopato vadovus. Pirmininku išrinktas Almatos Švč. Trejybės vyskupijos ordinaras vysk. José Luisas Mumbiela Sierra, vicepirmininku – Uzbekijos apaštališkasis administratorius pranciškonas konventualas t. Jerzy’id Maculewicius, o Generaliniu Sekretoriumi – Karagandos vyskupas augziliaras vysk. Evgeny’us Zinkovsky’is. Pirmojo susitikimo proga Vidurinės Azijos vyskupų konferencijos nariai lankėsi Ozernojės Marijos, Taikos Karalienės, šventovėje.

Pirmasis ir ligi šiol vienintelis Kazachstane lankęsis popiežius, šv. Jonas Paulius II, šalyje buvo keturias dienas – 2001 m. rugsėjo 22–25 dienomis. Jis pagerbė totalitarinio režimo aukas Astanoje (dabartiniame Nur Sultane), susitiko su Centrinės Azijos katalikų ordinarais, prezidentu Nursultanu Nazarbajevu, pasakė kalbas jaunimui Eurazijos universitete ir susitikime su kultūros ir mokslo atstovais Kongresų rūmuose, aukojo Mišias Astanos Tėvynės aikštėje ir katedroje. Kelionės metu šv. Jonas Paulius II pavedė Kazachstaną ir kaimynines Vidurinės Azijos šalis Ozernojės Marijos globai.

VII Pasaulio ir tradicinių religijų lyderių kongreso Nur Sultane tema: „Pasaulio religinių konfesijų ir tradicijų lyderių vaidmuo žmonijos socialinėje ir dvasinėje raidoje po pandemijos“. Pirmasis kongresas 2003 m. Kazachstano sostinėje surengtas pagal popiežiaus šv. Jono Pauliaus II iniciatyva 2002 m. Asyžiuje surengtą Maldos už taiką susitikimą. (SAK / Vatican News)

Šv. Jonas Paulius II ir N. Nazarbajevas, Kazachstano prezidentas, Astanoje 2001 m.
Šv. Jonas Paulius II ir N. Nazarbajevas, Kazachstano prezidentas, Astanoje 2001 m.
2022 rugpjūčio 03, 13:26