Paieška

Rugpjūčio 22 d. FABC pradėjo 50 metų sukakties minėjimą Rugpjūčio 22 d. FABC pradėjo 50 metų sukakties minėjimą 

Kad Bažnyčia Azijoje būtų sava Azijos tautoms

Azija yra didžiausias žemynas, sudarytas iš 48 valstybių, kuriose gyvena 60 procentų pasaulio gyventojų. Šiame kontekste Azijos krikščionybei reikia tiek vienybės, tiek įvairovės, sakė kardinolas Charlesas Bo, Rangūno arkivyskupas, Azijos vyskupų konferencijų federacijos (FABC) sukakties minėjime Tailando sostinėje Bankoke, kur pasidalyta ir popiežiaus sveikinimu.

„Tikiuosi, kad 50-oji FABC generalinė konferencija atnaujins Azijos Bažnyčių brolišką bendrystę ir misionierišką uolumą skleisti Evangeliją tarp labai įvairių Azijos žemyno tautų, kultūrų ir socialinių realijų“, – parašė Šventasis Tėvas. Jo žinią perskaitė apaštalinis nuncijus Tailande Paulas Tschangas In-Namas. Sveikinime Pranciškus priminė savo mėgstamą palyginimą apie vienybę – ji turi būti tarsi daugiabriaunė geometrinė figūra. Kiekviena briauna atspindi skirtingas Bažnyčių dovanas ir skirtingus būdus skelbti vienos ir tos pačios Evangelijos džiaugsmą, vieną dangaus karalystę. Tai yra sinodinis kelias, kuriuo jis kviečia eiti visas vyskupijas. 

2022 rugpjūčio 22 d. apie 140 ganytojų, vienuolių ir tikinčiųjų iš įvairių Azijos kraštų susitiko Tailande paminėti Azijos vyskupų konferencijų federacijos (FABC) įsteigimo 50 metų jubiliejų. 1970 metais 180 vyskupų iš Azijos susitiko Filipinuose, Maniloje, ir su dideliu entuziazmu nusprendė įsteigti žemyninę federaciją pagal Vatikano II Susirinkimo kriterijus. Susitikime Maniloje dalyvavo ir Vatikano II Susirinkimo popiežius – šv. Paulius VI. Iš tiesų įsteigimo sukaktis turėjo būti paminėta 2020 metais, tačiau to neleido padaryti pandemija. 

Pasak kardinolo Ch. Bo, FABC pirmininko, Azijos ganytojų Federacijos įsteigimo sukaktis yra proga atsiminti pradinį entuziazmą ir tuos, kurie prieš pusę amžiaus skleidė Evangeliją tam, kad Bažnyčia Azijoje galėtų pasirinkti ateities kryptį dabartinėse istorijos kryžkelėse, tarp senų ir naujų iššūkių. 

Netrūksta konfliktų, priverstinių migracijų, ekonominių krizių, klimato kaitos problemų, pandemijų, bado grėsmės milijonams. Tuo pat metu senuosiuose krikščioniškuose kraštuose įsivyrauja sekuliarizmas, autoritarizmas daugelyje šalių tapo nauja norma, taikai grasina fundamentalizmas ir religinis smurtas. Koks Azijos Bažnyčių vaidmuo šiame sudėtingame peizaže, kaip jos gali tapti taikos pranašėmis, klausė kardinolas Ch. Bo, atvykęs iš karinių ir socialinių neramumų krečiamo Mianmaro, kuriame tiesiogiai susiduriama su daugeliu jo išvardintų problemų. 

Tuo pat metu Bažnyčios Azijoje atlieka svarbų vaidmenį kraštų švietimo, sveikatos ir žmogiškojo vystymosi srityse, jų religinis gyvenimas yra intensyvus, jos turi daug pašaukimų, krikščionybė Azijoje vis labiau susilieja su vietinėmis kultūromis ir tampa sava Azijos žmonėms. Prieš keliasdešimt metų Azija buvo misijų žemė, į kurią vykdavo misionieriai, o dabar ji pati siunčia misionierius į misijas, prie kurių vaisingumo prisideda ir Azijos vyskupų konferencijų federacijos (FABC) koordinacinis darbas. „Su Viešpaties pagalba Bažnyčia Azijoje patirs nuostabių dalykų“, – įsitikinęs FABC pirmininkas. 

Azijos ganytojų federacijos pranešimuose nurodoma, kad rugpjūčio 22 d. susitikimas ir Federacijos jubiliejaus paminėjimas, įvykęs per liturginę Marijos, Dangaus Karalienės, šventę, bus pratęstas spalio pabaigoje vyksiančioje darbinėje FABC konferencijoje, taip pat Bankoke. Joje laukiama apie 250 dalyvių. 

„FABC buvo įkurta kaip atsakymas į Azijos Bažnyčios poreikius ir iššūkius prieš penkiasdešimt metų. Norėjome vargšų, jaunimo ir dialogo Bažnyčios: Bažnyčios dėl vargšų, jaunimo ir dialogo. Šis tikslas išlieka aktualus ir šiandien. Bet taip pat įvyko daug didelių pokyčių ir kilo daug naujų iššūkių“, – rugpjūčio 22 d. susitikime kalbėjo kardinolas iš Indijos, Bombėjaus arkivyskupas Oswaldas Gracias. 

Pasak jo, susitikime ateinantį  spalį ganytojai dar kartą atsigręš į Dievą ir ieškos Jėzaus veido Azijoje bei tarp kiekvieno iš jų, tokių skirtingų. „Stiprinami susitikimo su Jėzumi, FABC 50-oje konferencijoje mėginsime nupiešti naują Bažnyčios Azijoje viziją. Kaip Bažnyčia, mes egzistuojame ne sau patiems, bet tarnaujame visoms Azijos tautoms, toliau kurdami dangaus karalystę“, – sakė kardinolas indas. (RK / Vatican News)

2022 rugpjūčio 23, 13:11