Paieška

Savaitės Lietuvoje apžvalga Savaitės Lietuvoje apžvalga 

Savaitės Lietuvoje apžvalga (liepos 3 d.)

Trečiadienį Kauno arkikatedroje švenčiant apaštalų Petro ir Pauliaus titulinius atlaidus drauge iškilmingai paminėtas nacionaliniu mastu užbaigiamas Sinodinio kelio etapas.
K. Lukėnas:

Iškilmingai Eucharistijai vadovavęs LVK pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas sveikino koncelebravusius hierarchus, tarp jų apaštalinį nuncijų arkivyskupą Antuną Petarą Rajičių ir pabrėžė, kad švenčiama iškilmė nėra Sinodo pabaiga, esame kviečiami toliau dalyvauti kartu. Homilijoje arkivyskupas pasidalijo žinia apie 2025 m. Visuotinėje Bažnyčioje švęsimus Šventuosius metus: tai bus Bažnyčios einamo kelio tąsa. Apibendrindamas nueito Sinodinio kelio vaisius ganytojas pabrėžė išryškėjusį norą tikinčiųjų bendruomenėse kurti gilesnius santykius, grindžiamus įsiklausymu ir dalijimusi. Eucharistijoje taip pat dėkota už prieš 25-erius metus Kauno arkikatedroje vyskupo šventimus priėmusių Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio ir Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos tarnystę, taip pat apaštališkojo nuncijaus Petaro Antuno Rajičiaus kunigystės 35-erių metų sukaktį.

Iki Petrinių iškilmės visos Lietuvos vyskupijos, taip pat Lietuvos kariuomenės ordinariatas paskelbė Sinodinio kelio įžvalgų apibendrinimus. Šias sintezes galima rasti vyskupijų interneto svetainėse, taip pat bendroje internetinėje. Sinodinio kelio svetainėje sinodas.katalikai.lt. Vyskupijų sintezės skiriasi savo forma bei struktūra ir liudija įvairiose bendruomenėse savitai vykusį sinodinį procesą. Įžvalgose nenutylimi pasidalijimų grupėse išsakyti skauduliai bei lūkesčiai, pateikiamos apibendrinimų išvados. Dauguma vyskupijų Sinodinius susitikimus organizavo pagal Nacionalinės koordinacinės grupės parengtą 7 temų medžiagą, pagal šias temas parengti ir įžvalgų apibendrinimai. Vilniaus arkivyskupijoje, kur ryškios dvi kalbinės tikinčiųjų bendruomenės, buvo pasiūlyta daugiau susitikimų turinio alternatyvų. Vilniaus arkivyskupijos įžvalgų sintezė pasižymi savitu planu: trimis poskyriais aptariami sinodinio kelio vaisiai arkivyskupijoje, atskira skiltimi aptariamos „Netikėtos arba nedažnos įžvalgos“, „Praktiniai, bet svarbūs aspektai bendruomenės gyvenime“.

Štai keletas minčių iš vyskupijų sintezėse pateiktų apibendrinimų. Telšių vyskupijos sinodinės grupės išvadose reiškiama bendra nuomonė, kad bendruomenėse vykę susitikimai turėtų vykti dažniau, jie davė daug naudos. Drauge apgailestaujama dėl kai kurių bendruomenių susiskaldymo, pažymima, kad kai kur susitikimų dalyviai drąsiai kalbėjo priekaištaudami kitiems, įvardindami kitų trūkumus, bet vargiai suvokė savo kasdienio atsivertimo būtinybę. Kaišiadorių vyskupijos sintezėje išskirti dalykai, kuriais galima pasidžiaugti, taip pat atsivėrusios skaudulių vietos. Šiaulių vyskupijos sintezėje pateikiamos ir kelios susitikimų moderatorių įžvalgos. Štai viena: „Sinodiniai susitikimai buvo įsiklausymo pratybos. Toks įsiklausymas turėtų tapti nuolatiniu Bažnyčios gyvenimo procesu“. Panevėžio vyskupijos sintezėje 7 temų pagrindu pateikiami apibendrinimai, kurie baigiami popiežiaus Pranciškaus mėgiamu žodžiu „Svajonės“. Vilkaviškio vyskupijos sinodinio kelio refleksijų apžvalgoje be kita ko pažymima: dažniausiai susitikimuose plėtota tema buvo lyderystė Bažnyčioje ir Bažnyčios lyderystė visuomeniniame gyvenime. Kauno arkivyskupijos Sinodinio kelio įžvalgų sintezė pristatyta trimis aspektais – pagal sužadėtinių sinodinėms grupėms pasiūlytus klausimus: 1. Kas mums brangu Bažnyčioje? 2. Dėl kokių dalykų Bažnyčioje mums skaudu? 3. Kokią Bažnyčią norėtume matyti ateityje? Antruoju klausimu atvirai išdėstyti Bažnyčios gyvenimo skauduliai liudija plačią pasidalijimų aprėptį ir patirčių įvairovę, tarp kitų įtraukiant ir akademinių bendruomenių atstovus. Išvadose pažymima: „Patyrėme, kad šis Sinodinio kelio etapas buvo geros pratybos ateities Bažnyčios gyvavimo stiliui. Akivaizdžiai konstatuota, kad ši sinodinė kelionė – tai bendrystės „ragavimo“ akimirkos. Jos žmonėms leido šiek tiek labiau patirti, kad Bažnyčia yra bendrystė. [...] Atpažinome, jog pokalbiai, klausymasis Bažnyčioje galėtų būti veiksmingos naujosios evangelizacijos forma.

Nuo trečiadienio iki sekmadienio Vilniuje vyko 13-oji Tarptautinė religinio turizmo ir piligrimystės konferencija. Konferencijos metu perskaityta daugiau kaip 30 įvairių šalių prelegentų pranešimų. Vieną iš trijų pagrindinių pranešimų skaitė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Praėjusį sekmadienį į amžinybę iškeliavo iškilus lietuvių išeivijos veikėjas prelatas dr. Jurgis Šarauskas. Ypač svarbus jo tarnystės baras buvo koordinuoti JAV vyskupų konferencijos įsteigtą paramos fondą, teikusį pagalbą Europos Bažnyčioms po Sovietų Sąjungos žlugimo. Kardinolas Sigitas Tamkevičius feisbuko įraše meldžia Dievą už šį ištikimą Bažnyčios sūnų, tiek daug padėjusį Bažnyčiai Lietuvoje, taip pat pateikia nuorodą į publikaciją portale „Laikmetis.lt“ Prieš dvejus metus „Bernardinai.lt“ dienraštyje skelbtas platus straipsnis apie prel. Jurgio Šarausko gyvenimo kelią jo 75-mečio proga.

Kiekvienais metais birželio pabaigoje Vilkaviškio vyskupijoje prisimenami 1941m. Budavonės miške sovietų žiauriai nužudyti kunigai Vaclovas Balsys, Justinas Dabrila, Jonas Petrika.

Jau metus internete skelbiami daugelio pamėgti interneto platformos „Žuvelė.lt“ įrašai. Ruklos Šventosios Dvasios parapijos projekto iniciatoriai pristato siūlomą turinį ir siekį: „Pateikti bent dalį atsakymų į mūsų epochos žmonėms iškylančias būdingas tikėjimo bei pasaulėžiūros aktualijas ir problemas – padėti kiekvienam rasti atsakymą į esminį gyvenimo klausimą: Kam žmogus gyvena žemėje, kokia jo gyvenimo prasmė?

Penktadienį prasidėjo Didieji atlaidai Žemaičių Kalvarijoje. Tai pagrindinis metų religinio gyvenimo įvykis, pranokstantis Telšių vyskupijos ribas. (Parengė Kastantas Lukėnas)

2022 liepos 03, 16:06