Paieška

Laukas netoli Melitopolio, Zaporižės srityje. Laukas netoli Melitopolio, Zaporižės srityje.  

Arkivysk. S. Ševčukas: šis karas turi ir dvasinės kovos matmenį

127 karo dienos vaizdo žinioje Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas kalbėjo apie itin sunkius mūšius Lysyčiansko apylinkėse, apie tyčinį civilinės infrastruktūros griovimą ir apie dvasinę kovą, kuri yra dabartinio karo dalis.

Pasak didžiojo arkivyskupo, mūšiai tęsėsi palei visą fronto liniją, raketomis ir artilerija atakuoti toliau esantys miestai ir gyvenvietės. Tačiau didžiausi susidūrimai vyko aplink didžiausią Luhansko srities miestą Lysyčianską, kontroliuotą Ukrainos kariuomenės.

„Rusai negailestingai raketomis naikina žemės ūkio, miestų ir valstybės infrastruktūrą. Dnepropetrovsko srityje didžiulis grūdų sandėlis paprasčiausiai susprogdintas. Naikinama viskas, kas gali išgelbėti Ukrainą, ypač žiemą. Rusai negailestingai susidoroja su visais, kurie nori ginti savo tėvynę“, – pridūrė ukrainietis ganytojas. Tačiau Ukraina laikosi, kovoja, meldžiasi, yra solidari.

„Krikščioniškoji sąžinė šiandien mus ragina kovoti su blogiu. Ne kartą sakėme, kad karas Ukrainoje turi dvasinį matmenį. Kad ir kur gyventume – Ukrainoje, kitose pasaulio vietose, būtume ukrainiečiai ar priklausytume kitoms tautoms, gyventume Rytų Ukrainoje ar Vakaruose, – visi mes, krikščionys, esame pašaukti kovoti su blogiu“, – kalbėjo S. Ševčukas. Krikščioniui kova su blogiu prasideda jo paties širdyje.

Apie dvasinę kovą rašo apaštalas Paulius: „Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose“; „Tad stovėkite, susijuosę strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas ryžtu skleisti taikos Evangeliją. O svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles. Pasiimkite ir išganymo šalmą bei Dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį“ (žr. Ef 6). 

Tad dvasinė kova, į kurią pašauktas kiekvienas krikščionis, turi savo taisykles. Padedami šventųjų Bažnyčios tėvų atidžiau pažvelkime, kvietė graikų katalikų ganytojas, į šią nematomą kovą, į jos dinamiką, į dvasinės kovos dėsnius. Pasak šv. Jono Damaskiečio, galime išskirti penkias žmogaus kovos su blogomis mintimis, penkias blogio puolimo stadijas.

Pirmiausia bloga mintis mus pasiekia kaip siūlymas, pagunda, paskui su ja tarsi kalbamasi, tada prasideda vidinė kova, ir, jei pasiduodame blogiui, pritariame nuodėmei ir galiausiai kenčiame. Pasak didžiojo arkivyskupo, jis ateinančiomis dienomis ketina išsamiau aptarti šiuos dvasinės kovos etapus, tačiau šioje žinioje nori itin pabrėžti tai, kad negalime šios kovos atsisakyti. Nes tai reiškia, kad jau atiduodame save į blogio, į piktosios dvasios rankas ir pralaimime. 

Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios vyriausiasis ganytojas pasidžiaugė gera naujiena: po apsikeitimo belaisviais Ukraina atgavo 144 savo gynėjus, iš kurio 95 buvo Mariupolio, miesto kankinio, gynėjai. „Šiandien mes dėkojame Viešpačiui Dievui, kad šie didvyriai, šie drąsūs žmonės grįžo namo. Vyriausiam iš jų – 65 metai, jauniausiam – 19 metų“, – pažymėjo didysis arkivyskupas S. Ševčukas. (RK / Vatican News)

2022 liepos 01, 13:35