Paieška

Petar Antun Rajičius Petar Antun Rajičius 

Arkivysk. P. A. Rajič: per paprastus gyvenimiškus veiksmus sutiksi Dievą

Sekmadienį, liepos 10 d., Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų dalyviai prašė sveikatos ir ištvermės išmėginimuose gydytojams ir visiems medicinos srities žmonėms, taip pat ligoniams ir visiems, kuriuos vargina kūno ir sielos ligos. 12 val. pagrindinėms Šventosioms Mišioms vadovavo apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Petaras Antunas Rajičius.

Arkivyskupas P. A. Rajičius homilijoje prašė atminti ukrainiečius, tiek karo sąlygomis gyvenančius savo tėvynėje, tiek pasitraukusius iš jos ir šiuo metu esančius Lietuvoje. Analizuodamas sekmadienio Žodžio liturgiją arkivyskupas kvietė įsigilinti į klausimą: „Ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“ Atsakymas grindžiamas Dievo įsakymu mylėti Dievą ir artimą. Anot pamokslininko, taip darydami gyvensime, arba taip daryk ir gyvenimas tavo. Dievas jungia mūsų dabartį su ateitimi. Tikrai gyvename tik tada, kai mylime Dievą ir savo artimą. Kitas klausimas, kuriuo išmėginamas Dievas: „Kas gi tas mano artimas?“ Taip darydami tarytum norime išvengti atsakomybės ir pareigos Dievui ir artimui. Pasakojimas apie gerąjį samarietį išryškina meilės veiksmų seką ir svarbą. „Jei nori laimėti amžinybę, apsižvalgyk aplinkui, – sakė arkivyskupas, – ir tu pamatysi savo artimą, prieik prie jo ar jos ir, per paprastus gyvenimiškus veiksmus, kuriuos gali daryti su ypatinga meile, sutiksi Dievą ir gyvensi amžinai“.

Arkivyskupas drąsino visada, ypač Žemaičių Kalvarijoje, melstis už taiką ir teisingumą Ukrainoje, Lietuvoje, Europoje ir visame pasaulyje. Jis sakė:  „Tegul Viešpats savo kančia ir prisikėlimu padaro mus šių dienų geraisiais samariečiais, kurių širdys yra kupinos tikėjimo, nesvyruojančios vilties ir pilnos aktyvios meilės tiems broliams ir seserims, kuriems to labiausiai reikia. Tegul Marija, Dievo Motina, kuri čia gerbiama kaip Krikščioniškų šeimų Karalienė, nepaliauja užtarusi mus visus. To ypatingai prašome šeimoms, kiekvienam, ieškančiam Dievo ir jo malonių sau, Bažnyčiai ir savo šaliai, kad mes galėtume tapti tikri Kristaus mokiniai ir liudytojai šiandien bei išliktume ištikimi Viešpačiui ateityje“.

Šv. Mišių proga Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius pasveikino Šventojo Sosto nuncijų Lietuvoje su kunigystės 35-osiomis metinėmis ir visus pakvietė maldai už apaštališkąjį nuncijų Petarą Antuną Rajičų. (kan. Andriejus Sabaliauskas)

 

2022 liepos 11, 11:10