Paieška

Ukraina Ukraina 

Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas: 100 kančios ir Dievo artumo dienų

Ukrainiečiai gina savo žemę šimtą dienų; šimtą dienų sulaiko galingas rusų pajėgas. Tačiau tai ir šimtas dienų, per kurias ypatingai jaučiame Dievo buvimą tarp mūsų, sakė Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios vadovas Kyjivo ir Haličo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas penktadienio, birželio 3 d., 100-osios karo dienos, rytą paskelbtoje žinioje.

Už kiekvieną pasipriešinimo dieną ukrainiečiai sumoka didžiulę kainą, sakė arkivyskupas, cituodamas Ukrainos prezidentą, kuris ketvirtadienį pranešė, kad dabartiniu metu kasdien žūsta po 100 ukrainiečių karių ir 400–500 karių sužeidžiama. Kraujas teka Ukrainos žeme.

„Tačiau mes esame įsitikinę, kad Viešpats Dievas yra vienintelis, kuriuo galime ir turime pasikliauti“, – kalbėjo arkivyskupas 100-osios karo dienos rytą paskelbtoje žinioje. Paminėjęs Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios pradėtą pasirengimą Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmei, jis prašė melstis, kad kiekvienas tikintysis galėtų dalytis savo tikėjimu su tais, kurie dar nėra krikščionys ir nepažįsta Jėzaus Kristaus. „Kviečiu visus melstis už mūsų kunigus, vienuolius, vienuoles, taikos nešėjus, kurie vykdo šį misionierišką mūsų Bažnyčios darbą ir skelbia Kristų tiems, kurie jo dar nepažįsta. Prašau ypatingos maldos už mūsų karius. Jie šiandien mums yra ypatingi Dievo buvimo liudytojai, nes ten, fronto linijoje, ant ribos tarp gyvenimo ir mirties, ateistų nebūna, net netikintieji jaučia, kad kažkas yra. Krikščionys žino, kad tas kažkas – tai gyvojo Dievo buvimas tarp mūsų per jo Sūnų Jėzų Kristų.“

„Dieve, padėk mums vykdyti savo misionierišką pašaukimą! Dieve, tu esi mūsų tiesa ir gyvenimas, leisk mums gyventi tavyje, pažinti tave, susitikti su tavimi, padėk mums skelbti tave visam pasauliui.“ (jm / Vatican News)

2022 birželio 03, 13:19