Paieška

Ekumeninės pamaldos Taline Ekumeninės pamaldos Taline 

Taline vyko ekumeninės pamaldos už taiką Ukrainoje

Sekminių sekmadienį Estijos krikščionys Dievo Motinai dedikuotoje ukrainiečių graikų katalikų bažnyčioje Taline surengė ekumenines pamaldas už taiką Ukrainoje.

Pamaldoms vadovavo vietos ukrainiečių graikų katalikų parapijos kunigas Romanas Kichas. Kartu su juo meldėsi Estijos lotynų apeigų katalikų apaštališkasis administratorius vyskupas Philippe’as Jourdanas ir Estijos liuteronų arkivyskupas Urmas Viilma. Ekumeninėje maldoje taip pat dalyvavo Estijos Bažnyčių tarybos atstovai.

Per pamaldas sakytoje kalboje vyskupas Jourdanas paiminėjo ukrainiečius vyrus, kurie iki karo gyveno Estijoje. Daugelis jų grįžo į tėvynę kovoti su rusų invazija, tačiau prieš išvykdami daug jų pas ukrainiečių graikų katalikų kunigą priėjo išpažinties. Vyskupas prašė susirinkusiuosius ypatingai melstis už šių vyrų žmonas ir vaikus. Vyskupas paminėjo ir savo paties vaikystės patirtį, kai jis laukdavo tėvo, grįžtančio iš karinės tarnybos.

Estijos Bažnyčių tarybos pirmininkas liuteronų arkivyskupas Viilma išreiškė užuojautą ir solidarumą su Ukrainos žmonėmis. Ekumeninėse pamaldose dalyvavo ir Ukrainos ambasadorė Estijoje Mariana Betsa. Ji padėkojo visiems estams už maldą ir daugybę konkrečių artumo ir paramos veiksmų.

Nuo vasario 24 d., kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, iki gegužės pabaigos į Estiją atvyko daugiau kaip 40 000 ukrainiečių pabėgėlių. Estijos krikščionių Bažnyčios stengiasi jiems padėti. Daug pabėgėlių dvasinę ir materialinę pagalbą rado Talino ukrainiečių graikų apeigų katalikų parapijoje. Jos klebonas kunigas Romanas Kichas du kartus per dieną – ryte ir vakare – ukrainiečių kalba rengia pamaldas, bendrauja su pabėgėliais, teikia pagalbą naujai atvykusiems. Parapija kas savaitę siunčia humanitarinės pagalbos siuntas į Ukrainą.

Šv. Brigitos kongregacijos seserys priima ukrainiečių pabėgėlių šeimas savo vienuolyne Piritoje, netoli Talino, ir aprūpina jas viskuo, ko reikia. Talino šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus katalikų parapija planuoja rengti vasaros stovyklas ukrainiečių vaikams.

2022 birželio 06, 16:22