Paieška

Sekminės Charkive Sekminės Charkive 

Arkivysk. Ševčukas: Šventosios Dvasios dovanos padeda atskirti tiesą nuo melo

Po Sekminių iškilmės, pagal Julijaus kalendorių minėtos praeitą sekmadienį, Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas nuo pat karo pradžios kiekvieną dieną skelbiamose vaizdo žiniose pradėjo trumpus apmąstytus apie septynias Šventosios Dvasios dovanas.

Antradienio, birželio 14 d., 111-osios karo dienos žinioje arkivyskupas paminėjo Ukrainos žiniasklaidoje paskelbtą savanorių iš Mariupolio istoriją. Tai automobilių vairuotojai, kurie vykstant kovoms ir krentant bomboms įvairiomis priemonėmis sugebėjo išvežti iš miesto daug civilių gyventojų. 33 savanoriai atsidūrė rusų nelaisvėje, jie yra barbariškai kankinami ir jiems gresia ilgas įkalinimas. Okupantams savanoriai – tai teroristai. „Jokio smurto prieš civilius gyventojus!“ – reikalavo arkivyskupas. „Savanoris yra ne teroristas, o žmonių gyvybių gelbėtojas.“

Pradėdamas kasdienius apmąstymus apie Šventosios Dvasios dovanas antradienio žinioje arkivyskupas priminė, kad katekizmas kalba apie septynias Šventosios Dvasios dovanas, kurios nusako Šventosios Dvasios veikimą žmonėse. Pirmoji dovana – išmintis. Šventosios Dvasios dovanojama išmintis – tai gebėjimas matyti tiesą, pažinti tiesą. Tačiau išmintis, kaip Šventosios Dvasios dovana, nėra intelektinio lavinimo – žmogaus intelektinių gebėjimų – vaisius. Tikroji išmintis leidžia žmogui į viską, ką jis žino, ką gali padaryti, į visus savo gyvenimo įvykius žiūrėti iš žmogui ir visatai skirto Dievo plano perspektyvos. „Dieve, atsiųsk mums savo išminties“, – meldė arkivyskupas. „Suteik išminties mūsų šalies vadovams, suteik išminties šiuolaikinio pasaulio lyderiams, kad jie gebėtų gyventi pagal tavo išmintį ir liudyti ją savo gyvenimu. Tegul Dievo išminties dovana atneša taiką Ukrainai ir pasauliui.“

Trečiadienio, birželio 15 d., 112-osios karo dienos, žinioje arkivyskupas S. Ševčukas kalbėjo apie Šventosios Dvasios žmogui dovanojamą protingumo dovaną. Protingumas – tai žmogaus gebėjimas prasiskverbti į tikrovės gelmes, atskirti įvairių įvykių, reiškinių priežastis ir pasekmes ir per jas kontempliuoti visos kūrinijos pagrindinę priežastį – Dievą. Ši dovana labai reikalinga tiems, kuriems tenka ypatinga atsakomybė ir kurie atlieka svarbias tarnystes Bažnyčioje, valstybėje ir visuomenėje.

Protingumo dovanos reikia ir tiems, kurie siekia suprasti Rusijos agresijos prieš Ukrainą priežastis ir pasekmes. Iš tiesų, pasak arkivyskupo, nėra jokio rimto motyvo, kuris galėtų ją pateisinti. Tie, kurie mano, kad Rusijos karinę agresiją sukėlė kažkokia išorinė priežastis, arba patys yra Rusijos propagandos belaisviai, arba tiesiog sąmoningai klaidina pasaulį.

Deja, ta posovietinės erdvės dalis, kuri dabar yra Rusijos Federacijos teritorijoje, turi rimtų problemų ir negalavimų, likusių nuo sovietinių laikų. Posovietinis revanšizmas, kuris šiandien įgavo naują kraštutinio rusiškojo nacionalizmo veidą – rusų pasaulio ideologijos pavidalą – aiškiai įgijo genocido požymių. Ukraina yra pirmoji auka.

„Šiandien melskime Šventosios Dvasios dovanos politikams, diplomatams, Bažnyčios ir religijų veikėjams, kad Viešpats Dievas suteiktų gebėjimą įžvelgti dalykų priežastis ir pasekmes, tikrovės gelmę ir gebėjimą atskirti tiesą nuo melo.“ (jm / Vatican News)

2022 birželio 15, 15:22