Paieška

Ukrainiečiai kariai bažnyčioje Ukrainiečiai kariai bažnyčioje 

Arkivysk. S. Ševčukas. Viešpatie, suteik mums jautrumo tau dovaną

„Kažkas už šią naują mūsų dieną sumokėjo savo gyvybe“, – 117 karo dienos vaizdo žinioje sakė didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas, dėkodamas krašto gynėjams, ypač šiuo metu, kai karo veiksmų intensyvumas sparčiai auga. Jis taip pat kalbėjo apie tai, ką reiškia Šventosios Dvasios dovanojama Dievo baimė: ji skiriasi nuo grėsmės sukeliamos baimės. Dievobaimingumas yra išminties pradžia.

Pasak Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios vyriausiojo ganytojo, artėjant sprendimų priėmimui dėl Ukrainos priėmimo į Europos tautų šeimą, dėl Ukrainos sugrįžimo į Europą priešas sustiprino puolimą visur, kur tik gali. Itin sunku Sjeverodoneckui ir Lisičianskui. Tačiau Ukraina kovoja, laikosi, stebina pasaulį, tiki Dievu, gėrio ir tiesos galia, toliau atsispiria blogiui ir neteisingumui.  

„Šiandien norėčiau užbaigti mūsų apmąstymus apie Šventosios Dvasios mums Sekminių dieną suteiktas dovanas, apmąstyti paskutinę ir, ko gero, didžiausią dovaną, kuri tarsi apibendrina ankstesnes dovanas, – Dievo baimę“, – sakė didysis arkivyskupas. Pasak jo, nėra lengva rasti taiklius žodžius šios dovanos prasmei, gyliui ir didumui apibūdinti. Dievo baimė nėra toji baimė, kuri mums įskiepyta kartu su savisaugos instinktu, kurią žmogus jaučia, kai kyla grėsmė jo gyvybei, jo egzistencijai.

Dievo baimė yra pagarbi baimė, kurią pajaučiame, kai susiduriame su kažkuo, kas pranoksta mūsų sugebėjimus, mūsų horizontą, su nepaprastu grožiu. Susidūrus su tokia didinga tikrove, žmogui užgniaužia kvapą.

Jei pavojaus keliama baimė yra instinktyvi ir randasi spontaniškai, tai Dievo baimės, pažymi Šventasis Raštas, reikia mokytis. Ir būtent Šventoji Dvasia leidžia pajusti, koks Dievas yra didingas ir gražus. Todėl yra sakoma, kad Viešpaties baimė yra išminties pradžia. Dvasios dovanojama Dievo baimė tarsi sujungia visas kitas dovanas, nes leidžia žmogui pajusti antgamtinį Dievą ir jo šventumą. Tai transcendencijos jausmas, kurio iš tiesų reikia sekuliarizuotoms visuomenėms, praradusioms erdvės, laiko, žmogaus gyvenimo ir Dievo sakralumo jausmą.  

„Todėl šiandien prašome: Viešpatie, suteik mums šį jautrumą tau! Viešpatie, duok mums dievobaimingumą, kokio moko kariai, nes sakoma, kad fronto linijoje nėra ateistų. Kai mūsų Ukrainos sūnūs ir dukterys susidurs su baimę keliančią mirtimi, tegu jie taip pat pajaučia didžiojo ir šventojo šalia esančio Dievo baimę ir įgyja gyvenimo išmintį“, – meldė ukrainietis ganytojas 117 karo dienos vaizdo žinioje, paskelbtoje birželio 20 dieną. (RK / Vatican News)

 

2022 birželio 21, 12:49