Paieška

Po kario žūties Po kario žūties 

Arkivysk. S. Ševčukas. Didvyriai nemiršta

116 karo dienos vaizdo žinioje Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios vadovas išskyrė Sjeverodonecką ir Lisičianską, kur vyksta kruviniausi mūšiai, pareiškė užuojautą garsiam graikų apeigų katalikų kunigui ir jo žmonai, kurie mūšyje neteko sūnaus, kalbėjo apie sekmadienio Visų Šventųjų iškilmę ir dar vieną Šventosios Dvasios dovaną – pamaldumą.

Ginkluoti susidūrimai vyko Ukrainos pietuose ir rytuose, raketomis iš toli smogta keliems miestams, tačiau šiuo metu priešas daugiausia jėgų sutelkė ir labiausiai puola Sjeverodonecką ir Lisičianską, pažymėjo didysis arkivyskupas, melsdamas už Ukrainos sūnus ir dukras, kurie gina kraštą.

Birželio 19 d. žinioje Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios vyriausiasis ganytojas išreiškė užuojautą žinomam šios Bažnyčios kunigui Mykhailui Dymydo, pirmajam Lvivo katalikų universiteto rektoriui, ir jo sutuoktinei Ivanai, garsiai ikonų tapytojai, dėl jų sūnaus Artemo žūties fronte dieną anksčiau.

Pasak S. Ševčuko, ši kunigiška šeima ir ypač jų sielvartas dabartinėmis sąlygomis yra Bažnyčios, kuri tarnauja savo žmonėms ir neša visų ukrainiečių naštą, skausmą ir kančią, ikona.

„Ši didvyriška mirtis sukrėtė visus Ukrainos intelektualinius ir mokslinius ratelius. Šiandien sakome: didvyriai nemiršta. Mes prašome: Dieve, priimk jį į savo rankas ir suteik jam amžiną atminimą“, – meldė ganytojas už žuvusį jauną vyrą.

Jis priminė, kad, pagal bizantišką tradiciją, pirmąjį sekmadienį po Sekminių buvo minėta Visų šventųjų iškilmė. Nes šventojo ar šventosios gyvenimas yra Šventosios Dvasios veikimo vaisius. Šventieji liudija dieviškąjį šventumą ir atskleidžia pasauliui mylinčio Dievo veidą.  

„Šiomis dienomis kartu su jumis apmąstome ypatingas Šventosios Dvasios dovanas, kurias ji suteikė žmonėms Sekminių dieną“, – tęsė ukrainiečių ganytojas, pasak kurio Šventosios Dvasios duodamos pamaldumo dovanos nereikia painioti su bendru religingumo jausmu ar bendromis religinėmis praktikomis. Kai kalbama apie pamaldumą kaip apie Dvasios dovaną, kalbama apie pirmosios savo gyvenimo priežasties pajautimą. Žinome, kad žmogus yra tėvų meilės vaisius. Jaučiame pagarbą ir meilę tiems, kurie suteikė mums gyvybę. O pamaldumo dovana leidžia gerbti ir mylėti pirmapradį visos kūrinijos ir mūsų egzistencijos šaltinį, atsisukti į jį, sugrįžti prie jo. Ji taip pat leidžia suvokti, kad esame norimi ir mylimi Dievo. Prieš šaltinio, kuris yra Dievas, sugrįžęs žmogus atsinaujina, atgimsta, vystosi ir auga.

„Galime veikti, mylėti Dievą ir savo artimą, nes jaučiame, kad pirmasis, kuris mus pamilo ir davė mums gyvybę bei egzistenciją, yra pats Viešpats Dievas, mūsų mylintis Tėvas, kuris mus išgelbėjo Jėzuje Kristuje Šventosios Dvasios galia ir veikimu“, – sakė didysis arkivyskupas S. Ševčukas, melsdamas Ukrainai pamaldumo dovanos, kurią duoda Šventoji Dvasia. (RK/ Vatican News)

2022 birželio 20, 15:34