Paieška

Jemenas Jemenas 

Vyskupas Hinderis: situacija Jemene yra kritiška 30-iai milijonų gyventojų

Gegužės 1 d. popiežius priėmė vyskupo Paulo Hinderio atsistatydinimą iš Pietų Arabijos apaštalinio vikaro pareigų ir naujuoju vikaru paskyrė vyskupą Paolo Martinelli.

Vyskupas Paulas Hinderis, kuris iki sekmadienio tarnavo kaip apaštalinis vikaras Pietų Arabijoje, teigia, kad karas Ukrainoje, patraukdamas visą tarptautinės bendruomenės dėmesį, gali sustiprinti sunkią humanitarinę krizę ir badą Jemene, kuriame kenčia daugiau kaip 30 mln. asmenų. Jis sako, kad, nors popiežius Pranciškus dažnai kalba apie krizę Jemene, tačiau pasaulis dažnai ją pamiršta.

Vyskupas P. Hinderis kalba, kad visos Jemeno konflikto šalys susitarė dėl dviejų mėnesių paliaubų, tačiau tikėtina, kad šis susitarimas nustos galioti artimiausiomis dienomis. Nors tikrąją šalies situaciją yra gana sunku nusakyti dėl informacijos trūkumo, tačiau žinoma, kad didžiosios dalies gyventojų padėtis yra kritiška. „Tikiuosi, kad dabartinės paliaubos bus rimtų derybų pradžia. Man susidaro įspūdis, kad kariaujančios šalys yra pavargusios nuo karo ir suprato, kad laimėjimo negali būti mūšio lauke“, – sakė vyskupas Paulo Hinderis.

Karas Ukrainoje gilina humanitarinę krizę Jemene

Pasaulio žiniasklaida neskiria didelio dėmesio Jemeno problemai, nors popiežius Pranciškus ne kartą ragino tai daryti. Šalis, turinti gilią istoriją, nėra tokia artima žmonių širdims. Galimai taip yra todėl, kad žmonės pavargo girdėti tas pačias naujienas. Tarptautiniu lygmeniu Jemeno situacija buvo aptarta JT Saugumo Taryboje ir JT Generalinėje Asamblėjoje. Tačiau mažai kas pasikeitė. Žvelgiant teologiniu žvilgsniu, turime nepamiršti ir velnio veikimo, kuris dažnai sukelia problemų. Žmonės turi suprasti, kad malda yra stiprus ginklas. Vyskupas P. Hinderis teigia: „Esu giliai įsitikinęs, kad Ukrainoje taip pat yra daug žmonių, kurie pelnosi iš ginklų gamybos. Jaučiu, kad yra žmonių, kurie nėra suinteresuoti karo pabaiga, o tai yra tragedija žmonijai.“

Prisikėlimas be Kalvarijos nėra galimas

Galima savęs paklausti, ar tikrai gyvename autentišką tikinčiojo gyvenimą? Neturėtų būti atotrūkio tarp to, ką kalbame, ir to, ką darome. Šiame Arabijos pusiasalio regione turime išmokti nuolankumo kelio ir būti pasirengę paklusti kitiems. Vyskupas P. Hinderis pastebi, kad čia jis mato paprastų žmonių tikėjimo liudijimą. Jis pabrėžia, kad Jėzaus Prisikėlimas nebūtų įvykęs be Kalvarijos. Taip ir žmonių gyvenime negalime Kalvarijos apeiti ar jos panaikinti.

Popiežius Pranciškus paragino sudaryti paliaubas nuniokotoje šalyje. Tai tikėjimo pozicija, kai esame raginami nenaudoti smurto. Vis dėlto yra išimtinga gintis, kai kyla grėsmė žmonių egzistencijai. (ak / Vatican News)

2022 gegužės 02, 15:34