Paieška

Ukraina Ukraina 

Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas: Dieve, tu visada silpnųjų pusėje

Prasidėjo ketvirtas karo Ukrainoje mėnuo. Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios vadovas arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas nuo pat vasario 24-osios kiekvieną rytą savo feisbuko paskyroje ir oficialiame Bažnyčios portale paskelbia vaizdo žinią, kurioje komentuoja svarbiausias naujienas ir guodžia savo bendruomenės tikinčiuosius bei visus ukrainiečius.

Trečiadienį, gegužės 25 d., 91-ąją karo dieną, paskelbtoje žinioje arkivyskupas tęsia svarstymus apie bendrininkavimo nuodėmę, tai yra apie tuos atvejus, kai prisidedame prie kito daromų blogų darbų, kai leidžiame juos daryti, taip pat ir tuomet, kai pasyviai juos stebime, nesipriešiname.

Pradžioje arkivyskupas Ševčukas paminėjo intensyvius karo veiksmus Ukrainos rytuose ir pietuose. „Dega visa rytinė ir pietinė Ukrainos dalys. Luhansko regione – žiaurūs mūšiai. Didelės priešo pajėgos artėja prie Severodonecko, ten taip pat verda sunkūs ir kruvini mūšiai. Nuo raketinio bombardavimo nukentėjo ištisos rytinės ir pietinės Ukrainos teritorijos. Tačiau Ukraina tvirtai stovi ant kojų. Ukraina kovoja, net jei už šią kovą kasdien moka geriausių savo sūnų ir dukterų gyvybėmis. Ukraina meldžiasi. Meldžiamės už savo karius. Ypač meldžiamės už ukrainiečius okupuotose teritorijose, nes jiems šiandien sunkiausia.“

Žinome, sakė arkivyskupas, kad karas pastato žmogų neišvengiamų pasirinkimų akivaizdon. Karas parodo, kokie mes iš tiesų esame, atskiria kviečių grūdus nuo pelų. Ukrainoje šalia daugybės gynėjų didvyriškumo pavyzdžių šiandien matome ir to, kas žema, kolaboravimo su priešu, pagalbos okupantų nusikaltimams pavyzdžių. Deja, netgi tarp dvasininkų atsirado tokių, kurie tapo priešo nusikaltimų bendrininkais.

Šventasis Jonas Pauliaus II mokė apie pavojų, kurį kelia nuodėmės struktūros. Iš tiesų šiandien matome ištisas nuodėmės struktūras, kurios prisideda prie nusikaltimų. Šiuolaikiniam pasauliui žinoma daugybė tokių bendrininkavimo, arba pagalbos darant nuodėmę, rūšių. Kaip tokių nuodėmių struktūrų pavyzdžius arkivyskupas paminėjo ukrainiečių išvarymą iš okupuotų teritorijų, šimtų tūkstančių žmonių deportavimą į Rusijos gilumą. Kitas baisus nusikaltimas – prekyba žmonėmis.

„Šiandien visi turime susivienyti, kad užkirstume kelią nuodėmės struktūrų plitimui. Niekada nepadėkite nusikaltėliams daryti nusikaltimų. Niekada nebendradarbiaukite su nusidėjėliais darydami blogį.“

Telaimina Dievas Ukrainą! Telaimina Dievas tuos, kurie šiandien yra šio karo aukos! Telaimina ir tegloboja tuos, kurie yra priversti palikti savo namus, savo žemę, savo tėvynę, meldė arkivyskupas. „Viešpatie, padėk mums tarnauti tiems, kurie tapo tarptautinių prekybos žmonėmis struktūrų aukomis! Rūpinkis silpniausiais, nes tu visada esi su jais ir jų pusėje!“ (jm / Vatican News)

2022 gegužės 25, 16:06