Paieška

Ukraina Ukraina 

Arkivysk. S. Ševčukas: kantrybe ir gailestingumu gydome sielos žaizdas

Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas savo kasdieninėse vaizdo žiniose šiomis dienomis apmąsto gailestingumo darbus sielai karo sąlygomis. Gegužės 18 d., 84-ąją karo dieną, jis kalbėjo apie kantrybę kenčiant nuoskaudas; gegužės 19 d., 85-ąją karo dieną, – apie įžeidimų atleidimą.

„Norėčiau kartu su jumis apmąstyti gailestingumo darbą artimo sielai, kuris karo sąlygomis įgauna ypatingą reikšmę – nuoskaudas nukęsti“, – kalbėjo arkivyskupas trečiadienio žinioje. „Šis gailestingumo darbas bene labiausiai liudija apie Dievą. Dievas yra kantrus. Jis viską ištveria ir laukia, kol nusidėjėlis atsivers ir gailėsis. Jei Viešpats Dievas iš karto nubaustų žmogų už kiekvieną neteisybę ir nuodėmę, tikėtina, kad kai kurių iš mūsų šiandien jau nebebūtų. Tačiau kantri Dievo meilė leidžia žmogui suvokti savo būklę ir pakeisti savo elgesį. Viešpats Dievas kantriai laukia, suteikdamas žmogui galimybę tapti geresniam.“

„Dieve, duok, kad mumyse augtų tavo meilė ir mes kasdien būtume stipresni neteisybės akivaizdoje. Dieve, parodyk savo meilę Ukrainos vaikams. Tegul Viešpats Dievas šimteriopai apdovanoja visus, kurie šiandien remia tuos, kuriems labiausiai reikia pagalbos.“

Karas tęsiasi, bombos ir raketos krenta ant mūsų miestų ir kaimų, kalbėjo arkivyskupas ketvirtadienio, 85-osios karo dienos, žinioje. Jis paminėjo Mariupolio dramą, deportuotų žmonių skausmą, taip pat užsiminė apie sėkmingą Ukrainos karių pasipriešinimą rytų fronte.

Tęsdamas gailestingumo darbų sielai apmąstymą šią dieną arkivyskupas kalbėjo apie atleidimą, kuris žmogiškąjį gailestingumą labiausiai priartina prie Dievo gailestingumo.

Suprantama, sakė arkivyskupas, kad mus skaudina kitų mums daromos skriaudos, mus žeidžia neteisingas blogis. Tačiau šis gailestingumo darbas mus moko blogį nugalėti gerumu. Dievas taip myli žmoniją, kad joks žmogaus daromas blogis, jokia nuodėmė negali panaikinti Dievo meilės. Kai žmogus nusideda, kai daro bloga, jis sužeidžia pats save. Ir tik Dievo gailestingumas gali jį pagydyti. Kai mes su kitais žmonėmis elgiamės taip, kaip Dievas elgiasi su mumis, tuomet mes liudijame Dievo buvimą tarp mūsų.

„Kai atleidžiame įžeidimus, mes pašaliname blogį iš savo širdies, tie įžeidimai mūsų daugiau nebežeidžia. Dar daugiau: atleidimu mes naikiname blogį ir nuodėmę. Tad neleiskime, kad įžeidimai kenktų mums iš vidaus. Tegul mūsų nuoskaudas naikina ta Dievo meilė, kuria mes dalijamės su kitais“, – sakė arkivyskupas ketvirtadienio žinioje.

„Dieve, laimink Ukrainą! Dieve, pagydyk tas ukrainiečių sielos žaidas, kurias atnešė šis baisus karas. Dieve, mokyk mus atleisti.“ (jm/ Vatican News)

2022 gegužės 19, 15:45