Paieška

Plenarinė sesija Plenarinė sesija 

Plenarinė sesija sukvietė daugiau kaip 700 generalinių vyresniųjų

S. Jolanda Kafka pirmadienio rytą Romoje atidarė savaitę truksiančią plenarinę sesiją ir pakvietė 700 generalinių vyresniųjų nagrinėti temą „Priimti pažeidžiamumą sinodo kelionėje“.

Ses. Jolanda pakvietė visas susirinkusias vienuoles ištiesti rankas tarsi stipriai apkabinant. Šis gestas buvo ne tik priemonė, naudojamą socialinei distancijai įveikti, bet ir priminimas, kad susirinkusieji apkabina tuos, kuriems tarnauja ir kurie atstovauja pažeidžiamiausiems visuomenės asmenims. Susitikimo metu seserys giedojo daugeliu kalbų tą pačią maldą – Tėve mūsų, prašydamos jo malonės.

Psichologas dr. Tedas Dunnas sakė, kad priimti savo pažeidžiamumą yra neatsiejama vidinio ir tarpasmeninio pokyčio dalis. Jis priminė, kad nuo Jėzaus laikų religinis gyvenimas patyrė nemažai pokyčių. Jėzus yra liudijimas, kad mirtis netars paskutinio žodžio. Dr. T. Dunnas kreipdamasis į moteris sakė: „Pasauliui reikia ne tik jūsų vilties, bet jūsų aktyvaus dalyvavimo visuomenės pokyčiuose“.

Popietės susitikime buvo išklausyti trijų vienuolių moterų liudijimai. Kalbėdama apie pažeidžiamumo dėl COVID-19 pandemijos patirtį, s. Carmen Mora Sena, Šventosios Onos Gailestingųjų seserų generalinė vyresnioji, pasakojo apie savo tarnystę. Ji sakė, kad jos patirtis privertė išmokti susitaikyti su tuo, kad negali visko kontroliuoti. Turi priimti tikrovę tokią, kokia ji yra. Patikėti save Dievo rankoms.

Nėra kito būdo būti krikščionimi, kaip tik būti pažeidžiamam, pradėdama savo liudijimą teigė sesuo Anne Falola, Apaštalų Dievo Motinos sesuo misionierė. Ji prisipažino, kad jos pažeidžiamumas kartu yra jos stiprybė. Ji sakė, kad Kristaus kenozės gyvenimas vienuoles nukelia į pažeidžiamas sritis, kartu prisiminė, kad pažeidžiamumas gali būti ir misijos įrankis.

Libane gimusi sesuo Siham Zgheib, Marijos pranciškonių misionierių bendruomenės vyresnioji, pasakojo apie savo bendruomenę ginkluoto konflikto akivaizdoje Alepo mieste (Sirijoje). Ji teigė, kad dideliame pavojuje jos vienintelis rūpestis buvo neišsižadėti savo tikėjimo. Sesuo Siham sėmėsi stiprybės iš kryžiaus ir adoracijos priešais Švenčiausiąjį Sakramentą. Kiekvieną kartą, kai jos klausiama, ar ji nenori palikti Alepo, jos atsakymas būna: „Tamsos metu nekeisime sprendimo, kurį priėmėme šviesoje“. (ak / Vatican News)

2022 gegužės 03, 14:49