Paieška

Ukraina Ukraina 

Tarptautinė katalikų komisija migracijos reikalams apie paramą Ukrainai

Prioritetas – teikti materialinę ir dvasinę pagalbą bėgantiems nuo karo, – sako Tarptautinės katalikų komisijos migracijai generalinis sekretorius. „Atsiliepiame į bazinius ukrainiečių poreikius, nepamiršdami ir kitų konfliktų sukeltų kančių“.

Daugiau kaip trisdešimt kartų po vasario 24 d. popiežius Pranciškus viešai kalbėjo kreipdamas dėmesį į tragišką situaciją Ukrainoje, į būtinybę teikti humanitarinę, dvasinę pagalbą nukentėjusiems. Tai pabrėžė mons. Robert Vitillo, Tarptautinės katalikų komisijos migracijai generalinis sekretorius, balandžio  29 d. kalbėdamas konferencijoje „Europiečių solidarumas ir bendradarbiavimas padedant pabėgėliams nuo karo Ukrainoje“. Karas sukėlė didžiausią migraciją Europoje po Antrojo pasaulinio karo: skaičiuojama virš 8 milijonų pabėgėlių, pusė jų – vaikai. Reikia ne tik solidarumo ir vienybės, bet ir finansavimo pabėgėlių priėmimui, mokymui, darbui, prieglobsčiui, integracijai.

Mons. Vitillo kalbėjo apie Katalikų Bažnyčios pastangas atsiliepti į šalies viduje perkeltųjų asmenų, pažeidžiamiausiųjų, pabėgėlių poreikius. „Negalime koncentruotis tik į skubiausią humanitarinę pagalbą, turime tęsti dialogą ir derybas dėl humanitarinių koridorių žmonėms, kurie negali išvykti iš kai kurių miestų, suteikti jiems saugią vietą, su viltimi, kad vėliau jie galės grįžti į namus.“

Kovo pradžioje buvo surengtas katalikiškų  humanitarinių organizacijų susitikimas, siekiant pasidalinti informacija apie veiksmus, kurių imtasi pirmomis karo dienomis. Taip gimė darbo grupė „Katalikų atsakas Ukrainai“, kuri vienija „Caritas“, Jėzuitų tarnybos, padedančios pabėgėliams, Maltos ordino atstovus, planuodama bendrą veiklą atliepiant į būtiniausius poreikius, teikiant medicinos pagalbą, apsaugą, pastogę ir pan.

 (DŽ/Vatican News)

2022 gegužės 04, 14:18