Paieška

Benediktas XV Benediktas XV 

Benedikto XV mirties šimtosios metinės

Genujiečių brolija Romoje pakvietė į savo kraštiečio popiežiaus Benedikto XV mirties šimtmečio minėjimą.

Iš Genujos kilęs Giacomo della Chiesa, išrinktas popiežiumi ir pasivadinęs Benediktu, buvo visuotinės Bažnyčios ganytojas nuo 1914 metų iki mirties 1922 m. Romos Genujiečių šv. Jono Krikštytojo brolija, kvietime į minėjimą savo kraštietį vadina novatoriumi ir taikdariu.

Benediktas XV buvo drąsus taikos pranašas, rašo Genujos arkivyskupas pranciškonas konventualas Mario Tasca, primindamas popiežiaus Benedikto XV dėtas ypatingas diplomatines pastangas, kad Europos tautos išvengtų karo, deja, tapusio didžiuoju ir daug žmonių gyvybių pareikalavusiu Pirmuoju pasauliniu karu. „Bergždžios skerdynės“ – šiais žodžiais Benediktas XV laiške valstybių vadovams perspėjo dėl baisių karo veiksmų padarinių. Beje, visi vėlesni popiežiai iki Pranciškaus, sekdami šio popiežiaus taikdarystės pavyzdžiu, nepraleidžia progos smerkti karo blogį.

„Niekas nesiklausė Benedikto XV pranašiško balso, tačiau principai, kuriais jis grindė raginimus, Evangelijos šviesoje tebėra reikšmingi ir, deja, nepaprastai aktualūs“, – parašė arkivyskupas M. Tasca. Pasak jo, popiežius Benediktas XV buvo skatinamas didelio žmogiško ir pastoracinio jautrumo bei didelės diplomatinės patirties ir troškimo tarnauti Viešpačiui, Bažnyčiai ir visam pasauliui. Tebėra aktualus jo meilės ir pasiaukojimo liudijimas.

Šeštadienį, gegužės 7 d., Genujiečių šv. Jono Krikštytojo brolija pakvietė į konferenciją apie Benedikto XV mokymą ir darbus brolijos oratorijoje, ta proga pradės veikti popiežiaus asmeninių daiktų ir dovanų paroda.

Benedikto XV mirties šimtmečio minėjimai buvo pradėti popiežiaus mirties metinių dieną, vasario 22 d., Mišiose prie jo kapo Vatikano bazilikoje. (SAK / Vatican News)

 

 

2022 gegužės 06, 14:32