Paieška

Koptų Ortodoksų Bažnyčios popiežius pasitinka svečius Koptų Ortodoksų Bažnyčios popiežius pasitinka svečius 

Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regiono krikščionių lyderių susitikimas

„Atrodo, kad kiekvienais metais Artimuosiuose Rytuose – taip pat ir Libane, nes jis yra neatsiejama jų dalis – neišvengiamai blogiau, palyginus su ankstesniais metais, visais lygmenimis: politiniu, saugumo, ekonominiu, socialiniu ir aplinkosauginiu. Tai atspindi didėjančią žmonių neviltį, jų siekių apimties ir ateities perspektyvų mažėjimą“, – rašoma 2022 balandžio gale paskelbtoje kasmetinėje ataskaitoje, parengtoje Artimųjų Rytų Bažnyčių Tarybos.

Šioje ataskaitoje buvo apžvelgti 2021 metai, o jos išvados atsidūrė ant Artimųjų Rytų Bažnyčių Tarybos narių susitikimo, gegužės 16–20 dienomis vykusio Egipte, stalo.

Artimųjų Rytų Bažnyčių Taryba yra ekumeninė organizacija, kurią sudaro 27 Bažnyčios narės, gyvuojančios Artimųjų rytų ir šiaurės Afrikos kontinente: Libane, Sirijoje, Jordane, Irake, Palestinoje, Kipre, Egipte ir Irane. Tarp narių yra trys rytų Ortodoksų Bažnyčios: koptų, sirų ir armėnų. Taip pat keturios graikų Ortodoksų Bažnyčios – Antiochijos, Aleksandrijos, Jeruzalės ir Kipro. Taip pat trylika protestantiškų Bažnyčių, kurių narių galima rasti ir šiaurės Afrikoje – Alžyre, Tunise. Galiausiai dar septynios kitos katalikų Bažnyčios – maronitų, graikų melkitų, chaldėjų, sirų katalikų, koptų katalikų, armėnų katalikų ir Jeruzalės lotynų patriarchatas.

Šiemetinį susitikimą globojo Egipto Koptų Ortodoksų Bažnyčia, pakvietusi atvykti į istorinę Wadi El Natrun vietovę, kurioje yra jai priklausantis kompleksas su konferencijos sale, biblioteka, svečių kambariais. Svečius priėmė Koptų Ortodoksų Bažnyčios popiežius Tawadrosas II.

Artimųjų Rytų Bažnyčios Tarybos ataskaitoje nubrėžiamos strateginės gairės dėl krikščionių šiame regione ir, plačiau žiūrint, visų regiono gyventojų gerovės: parama vystymuisi ir darbui, švietimui, sveikatos priežiūrai, žmogaus orumui, įskaitant moterų teises, migrantams ir vadinamajam ekologiniam teisingumui.

Ataskaitoje pasakojama apie terapijos ir dvasinio konsultavimo programos diegimą. Ši programa padeda tikintiesiems, įskaitant kunigus, kurie buvo traumuoti karo, smurto, viena po kitos sekusių krizių. Visa tai, deja, jau dešimtmečius yra Artimųjų Rytų tikrovė. Ataskaitoje dar kartą konstatuojama, kad karo suniokotos Sirijos krizė yra viena iš didžiausių ir baisiausių humanitarinių krizių pasaulyje. Žlungant ekonominei ir socialinei Libano sistemai, ir čia žmonių padėtis labai greitai prastėja, tampa beviltiška. Jordanija yra palyginti stabili, bet vienas iš trijų jos gyventojų yra pabėgėlis ir tokios naštos viena ji negali pakelti.

Artimųjų Rytų Bažnyčių Tarybos susitikimo dalyvius sveikino kardinolas Kurtas Kochas, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas, savo žinioje su dėkingumu priminęs, kad šiemetinės Krikščionių vienybės savaitės meditacijas parengė būtent šios Tarybos deleguoti krikščionys, priklausantys įvairioms Bažnyčioms arba tos pačios Bažnyčios skirtingoms liturginėms ir teologinėms tradicijoms. Kardinolas K. Kochas taip pat perdavė popiežiaus Pranciškaus linkėjimus ir pridūrė, kad Šventasis Tėvas laukia, kada galės pasisveikinti su kai kuriais susitikimo Egipte dalyviais netolimoje ateityje, kai aplankys Libaną. (RK / Vatican News)

2022 gegužės 27, 12:36