Paieška

Iš Mariupolio gegužės 8 d. evakuota vyresnio amžiaus moteris Iš Mariupolio gegužės 8 d. evakuota vyresnio amžiaus moteris 

Arkivysk. S. Ševčukas. Pabėgėlio ranka Dievas beldžia į mūsų duris ir širdis

„Praėjusi diena ir vakaras Ukrainoje buvo labai sunkūs. Įnirtingos kovos vyksta visoje fronto linijoje rytuose ir pietuose“, – 76-osios karo dienos žinioje sakė didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas. Gegužės 10 dienos kasdienėje vaizdo žinioje jis kalbėjo apie dar vieną gerą darbą kūnui – svetingumą keliaujantiems. Jis dėkojo Dievui už tai, kad ateina pas mus keliautojo ir pabėgėlio pavidalu, taip pat už tuos, kurie jį sugeba atpažinti.

„Svetingumas tiems, kurie keliauja, ypatingas dėmesys ir gailestingumas tiems, kurie prarado namus ir yra priversti ieškoti geresnio likimo svetimame krašte, nuo seno yra vienas iš svarbiausių būdų pagarbinti Dievą“, – sakė Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios vadovas, priminęs patriarcho Abraomo istoriją.

Jėzus Kristus savo mokinius irgi mokė, kad, kai ateis antrąjį kartą, savo šlovėje, atsisės į teisėjo sostą ir pasakys – „aš buvau keleivis, jūs mane priėmėte“.

Tai, ką duodame keliautojui, svetingumas, kuriuo apgaubiame benamį, yra paties Dievo pagarbinimas ir Viešpats priima tokią pagarbą, pažymėjo didysis arkivyskupas.

Jis citavo duomenis, kuriuos skelbia Jungtinių Tautų Organizacija, – daugiau nei 12 milijonų ukrainiečių paliko savo namus, daugiau nei penki milijonai iš jų – paliko ir savo tėvynę, ieškodami saugumo ir pagalbos kituose kraštuose.

„Šia proga norėčiau padėkoti visiems, kurie atvėrė savo širdis ir namus Ukrainos pabėgėliams. Taip jūs pagerbiate patį Kristų, esantį tarp jūsų“, – sakė Sviatoslavas Ševčukas. Pasak jo, turbūt nėra nei vieno Ukrainos miesto, kuris nebūtų priėmęs pabėgėlių iš karo ir pavojaus zonų. Ganytojas citavo šv. Jono Auksaburnio pastabą, jog nėra jokios naudos puošti Dievo altorius auksu išsiuvinėtomis staltiesėmis, jei nematome ir negerbiame Kristaus kūno elgetos, prašančio išmaldos prie durų, asmenyje. 

„Šiandien norime ypač melstis už visus tuos, kurie yra priversti palikti savo namus. Ypač meldžiamės už daugiau nei milijoną ukrainiečių, kuriuos rusai jėga išvarė iš tėvynės. Šie žmonės dabar yra vadinamosiose filtravimo stovyklose, kurios, faktiškai, yra koncentracijos stovyklos Rusijos teritorijoje, o iš ten, po tardymų ir kankinimų perkeliami į didžiules rytinės Rusijos dalies platybes“, – sakė didysis arkivyskupas, melsdamas Dievo globos Ukrainos pabėgėliams, tremtiniams, kariams, visiems krašto vaikams. (RK / Vatican News)

2022 gegužės 10, 15:55