Paieška

Ukraina Ukraina 

Arkivysk. S. Ševčukas: neabejokime, kad Dievas mus myli

Sekmadienį ir pirmadienį, 81-ąją ir 82-ąją karo dienomis, Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas savo kasdienėse vaizdo žiniose tęsė gailestingumo darbų sielai apmąstymą. Sekmadienio žinioje buvo kalbama apie nemokančiojo pamokymą, pirmadienį – apie patarimą abejojančiajam.

Mokyti nemokančiuosius, dalytis žiniomis, įgūdžiais ir civilizacijos laimėjimais yra ne tik gailestingumo darbas, bet ir tikrojo žmonijos vystymosi sąlyga, sakė arkivyskupas. „Velnias, žmonijos priešas, dažnai apgauna žmogų dėl jo neišmanymo. Kartais jis sugeba melą paversti tiesa. Dėl to raktas į tikrąją laimę yra gebėjimas atskirti tiesą nuo netiesos, gėrį nuo blogio.“

Arkivyskupas dėkojo mokytojams ir auklėtojams, dėstytojams, profesoriams, visiems, kurie dalyvauja šiame konkrečiame gailestingumo darbe artimo sielai. Jis taip pat paminėjo tėvus, kurių pareiga auklėti savo vaikus, perduoti jiems krikščioniškąjį tikėjimą. Arkivyskupas taip pat kreipėsi į intelektualus, mokslo žmones: „Priešas naikina ne tik Ukrainos miestus ir kaimus, bet ir sielas ne tik Ukrainoje, bet ir visame pasaulyje. Jis gundo žmones melu. Prašau viso pasaulio intelektualų netylėti“.

„Dieve, tu esi mūsų mokytojas ir mums apsireiškei kaip tas, kuris atėjo mokyti, atskleisti tiesos ir suteikti mums amžinąjį gyvenimą. Tu esi gyvenimo mokytojas, o mes esame tavo mokiniai“, – kalbėjo arkivyskupas sekmadienį.

Pirmadienio, sausio 16 d., žinioje buvo komentuojamas kitas gailestingumo darbas sielai: abejojančiam patarti.

Žinome, kad polinkis abejoti – tai vienas žmogaus prigimties bruožų. Ir tai yra gerai, nes sugebėjimas abejoti padeda žmogui judėti į priekį. Abejonės yra būdingos Kristaus mokiniui, kuris visą laiką yra kelyje, eina link tiesos pažinimo pilnatvės, siekia gyvenimo su Kristumi brandos. Abejonės skatina mus ieškoti pagalbos, kad suprastume, kaip elgtis teisingai, kaip gyventi teisingai. Dėl to, pasak arkivyskupo, labai svarbu, kad, kai abejojame, šalia mūsų būtų kitas žmogus, kuris galėtų mums patarti. Kartais patarimas yra vertingesnis už bet kokias materialines gėrybes. Vertingi patarimai gali išgelbėti žmogaus gyvybę, gali išgelbėti sielą nuo amžinosios pražūties.

Neturime abejoti tik dėl vieno dalyko – kad Viešpats Dievas mus myli. Pasak arkivyskupo, nereikia abejoti ir Ukrainos pergale.

„Melskimės, kad Viešpats Dievas suteiktų mūsų Bažnyčiai Šventosios Dvasios dovaną, vadinamą patarimo dovana, kad kiekvienas, kuris abejoja, gautų gerą patarimą, o šalia mūsų visada būtų gerų patarėjų“, –  sakė arkivyskupas. (jm / Vatican  News)

2022 gegužės 16, 15:15