Paieška

Arkivysk. S. Ševčukas ir arkivysk. P. R. Gallagheris Arkivysk. S. Ševčukas ir arkivysk. P. R. Gallagheris 

Arkivysk. S. Ševčukas: kiekvieną vakarą devintą valandą melskimės už Ukrainą

Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas penktadienį, gegužės 20 d., 86-ąją karo dieną, savo kasdienėje vaizdo žinioje komentavo paskutinį iš septynių gailestingumo darbų sielai – melstis už gyvus ir mirusius.

Penktadienio žinią arkivyskupas pradėjo apžvelgdamas pastarosios paros žinias: šalies rytuose vyksta įnirtingi mūšiai, priešas puola, mėgina šturmuoti miestus Luhansko srityje, įnirtingi mūšiai vyksta Charkivo srities rytinėje dalyje, Donecko srityje. Didelė drama yra atnaujinti Rusijos pasienyje esančių Černihivo, Sumų, taip pat Charkivo srities miestų ir kaimų apšaudymai. Šiose srityse gyvenantys žmonės karo pradžioje buvo priversti palikti savo namus, paskui į juos sugrįžo, pradėjo atsikurti, o štai dabar jų namus vėl griauna iš Rusijos teritorijos atskrendantys sviediniai, aviacijos bombos, žūsta žmonės. Tačiau Ukraina laikosi, Ukraina ginasi, Ukraina nugali priešą. Ukraina visam pasauliui rodo paprastų žmonių didvyriškumo pavyzdį. „Mes žinome, kad dabartiniai laikai yra tragiški mūsų tautai, tačiau dvasios jėga šiuos tragiškus laikus paverčia herojiškais laikais“, – sakė arkivyskupas.

„Šiandien norėčiau pamąstyti apie gailestingumo artimo sielai darbą, kuris vainikuoja visus gailestingumo sielai ir kūnui darbus – melstis už gyvus ir mirusius.“ Šiuolaikiniame pasaulyje ne visi supranta maldos galią ir vertę. Nei siela, nei kūnas be Dievo dvasios, be Šventosios Dvasios negalėtų nieko gero nuveikti. Kritus sako: „Be manęs jūs nieko negalite“ (plg. Jn 15, 5). O Jonas Auksaburnis aiškina, kad nė vienas žmogus nėra toks vargšas, kad negalėtų daryti gailestingumo darbų. Būtent malda yra vienas svarbiausių gailestingumo darbų, kurie ne tik padeda žmogui, bet jį gelbsti, suteikia prasmę visam jo žemiškajam gyvenimui, padeda jam atrasti dangiškojo Tėvo meilę.

Malda už gyvus ir mirusius – tai užtarimo malda. Arkivyskupas sakė, kad, kai mes, kaip Kristaus mokinių bendruomenė, kaip Bažnyčia, meldžiamės už savo brolius ir seseris, kuriems reikia pagalbos, kai meldžiamės kartu už gyvus ir mirusius, mes meldžiamės kaip Kristaus Kūnas kartu su jo Galva – Kristumi. Kristus meldžiasi su mumis, meldžiasi mumyse ir meldžiasi už mus.

Arkivyskupas paprašė kasdien 9 val. vakaro Kyjivo laiku melstis už Ukrainą. Paprašė prie šios maldos prisijungti visus, kas gali. „Visi kartu melskimės už gyvus ir mirusius Ukrainoje, už taiką mūsų tėvynėje.“

Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas, baigdamas savo kasdienę vaizdo žinią, padėkojo į Ukrainą atvykusiam popiežiaus atstovui arkivyskupui Paului Richardui Gallagheriui. „Jo buvimas čia, su mumis, yra ypatingas ženklas, liudijantis apie Šventojo Tėvo dėmesį Ukrainos poreikiams“, – sakė arkivyskupas S. Ševčukas, dėkodamas Šventajam Sostui už viską, ką šis daro diplomatijos lygmenyje. Penktadienio žinioje arkivyskupas paminėjo ir Lenkijos vyskupų konferencijos pirmininko vizitą Ukrainoje, padėkojo už Lenkijos pagalbą Ukrainai ir už šalies katalikų madą. (jm / Vatican News)

2022 gegužės 20, 15:15