Paieška

Šv. Jurgis Šv. Jurgis 

Arkivysk. S. Ševčukas. Kada kankinys nugali kankintoją

Savo šlovinga gynyba Mariupolio gynėjai ragina pasaulio sąžinę sustabdyti neteisingą karą ir agresiją. Mariupolyje yra kalama Ukrainos pergalė, prie kurios prisideda ir Šv. Jurgio, nuo seno itin gerbiamo Ukrainoje, šiandieninis atminimas, gegužės 6 d. kasdienėje vaizdo žinioje pažymėjo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas.

Kaip įprasta, žinios pradžioje ukrainietis ganytojas apžvelgė paskutinės paros situaciją, paminėdamas labiausiai šiuo metu nuo karo kenčiančias sritis ir miestus. Gegužės 6 dieną, priminė didysis arkivyskupas, Ukrainoje ypatingai prisimenamas šv. Jurgis, kankinys, stebukladarys, slibino nugalėtojas. Šio šventojo, siejamo su jėga ir pergale, minėjimas šiandien itin iškalbingas. Tačiau kas yra kankinys, kokia jo pergalė?

„Kankinys yra prisikėlimo liudytojas. Mirdamas, eidamas į kankinimus ir mirtį, jis parodo pasauliui, kad mirtis, kurią dabar galime patirti, jau įveikta ir paminta Kristaus prisikėlimo ir gyvenimo. Šio nemirtingumo ir prisikėlimo užuomazgą ir mes nešiojamės savyje. Ir tas, kuris atiduoda savo gyvybę kaip prisikėlusio Kristaus liudijimą, parodo jo pergalę prieš blogį.

Kankinys laimi ne vien prieš blogį, bet ir tam tikru būdu – prieš kankintoją. Tie, kurie nukryžiavo Kristų, manė, kad amžinai palaidos jo žodį, mokymą ir galią. O įvyko priešingai, priminė didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas.

Pasak jo, šv. Jurgio savęs paaukojimas ir kankintojų nedorybės atskleidimas parodė ir tai, kad tikrasis laimėtojas nėra kankinio žudikas, o pats kankinys. Todėl jį vadiname nugalėtoju.  

„Prašome didžiojo kankinio Jurgio, kad jis padėtų mums atrasti stiprybę, kurią jis liudijo esant mumyse. Juk savo kančiomis pergalingai atskleidžiame tų kankintojų, kurie atvyko į Ukrainos žemę, nedorybę. Kai kankintojai pasipuošia vadinamosiomis šv. Jurgio juostelėmis, vaizduodami, kad kovoja didžiojo kankinio Jurgio kovą, jie patys save demaskuoja“, – pažymėjo Ukrainos graikų katalikų ganytojas. Suprasdami, kokia yra tikroji Jurgio pergalė ir šaltinis, koks yra jo žygdarbio turinys, jaučiame, kad šiandien šv. Jurgis, kuris vaizduojamas su iškelta ietimi prieš senąją blogio gyvatę, yra Ukrainos pusėje, pažymėjo Sviatoslavas Ševčukas, melsdamas už savo kraštą ir jo pergalę. (RK / Vatican News) 

 

2022 gegužės 06, 16:06