Paieška

Atsisveikinimas su žuvusiu ukrainiečių kariu Atsisveikinimas su žuvusiu ukrainiečių kariu 

Arkivysk. S. Ševčukas. Džiaugtis, kai skauda

„Kasdien randama vis naujų bendrų kapų, ypač tose teritorijose, kurios buvo išvaduotos iš rusų okupantų. Labiausiai skauda širdį matant nežmoniško kankinimo požymius: žmones su sušaudytomis ir sulaužytomis galūnėmis, nuplėštais nagais, surištomis rankomis... o tai paprasti, civiliai žmonės“, – gegužės 5 d. ir 71 karo dienos vaizdo žinioje sakė didysis arkivyskupas S. Ševčukas.

Žiauriai nužudytų aukų vietoje gali atsidurti kiekvienas, pridūrė Ukrainos graikų katalikų ganytojas, kviesdamas daryti viską, kad būtų gelbėjamos žmonių gyvybės, ypač dabartiniu metu, kai priešas intensyvina karo veiksmus ir bet kokia kaina stengiasi veržtis į krašto gilumą. Ypatingos maldos ir pagalbos reikia kapinėmis paverstam Mariupoliui bei didvyriškai ten tebesipriešinantiems kariams. 

Didysis arkivyskupas kalbėjo apie paskutinį Kalno pamokslo palaiminimą – „Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje“. Nors nelengva, nors aplink neviltis ir skausmas, nors norisi liūdėti ir verkti, yra įmanoma evangeliškai džiaugtis ir linksmintis, nes džiaugsmas, apie kurį kalbama, nėra žmogiška emocija. Tai velykinis džiaugsmas, kad Dievo karalystė jau yra tarp mūsų, kad jos sėkla yra išbarstyta, apmirs ir duos vaisių, kad tai, ką jau turime, vieną dieną pasieks tobulos pilnatvės būklę. Esame pašaukti bendradarbiauti su Dievu šį džiaugsmą kurdami ir skleisdami.   

„Sustiprinkime save ir vieni kitus Dievo galia, Evangelijos palaiminimais, apie kuriuos galvojome per pastarąsias devynias dienas. Tegul Dievas mumyse užbaigia jau pradėtą ​​darbą. Tegu jis užbaigia pergalę, pradėtą Prisikėlimu iš kapo Ukrainos žmonėse, prieš mirtį, prieš velnią ir jo tarnus. Dieve, palaimink Ukrainą! Palaimink Ukrainos karius! Dieve, sustiprink mūsų dvasią! Šventoji Dvasia, džiaugsmo Dvasia, nuženk į mūsų širdis, kad šis tavo dangiškasis džiaugsmas taptų mūsų nenugalima jėga, mūsų tvirtove ir vestų mus į pergalę!“, – meldė didysis arkivyskupas S. Ševčukas. (RK / Vatican News)

2022 gegužės 05, 15:27