Paieška

Carlos Amigo Vallejo OFM Carlos Amigo Vallejo OFM 

Mirė kardinolas Carlos Amigo Vallejo OFM

Sevilijos arkivyskupijos portalas praneša apie buvusio šios arkivyskupijos ganytojo Carloso Amigo (1934–2022) mirtį. Pranciškonui kardinolui rugpjūčio mėnesį būtų sukakę 88 metai.

Ligoninėje prie mirštančio kardinolo budėjęs jo įpėdinis arkivysk. Jose Angel Saiz pasidalijo liūdna žinia su arkivyskupijos tikinčiaisiais, jų paprašė melstis už visiems Sevilijos Bažnyčioje ir visuomenėje plačiai žinomą kardinolą.

Kardinolas Carlos Amigo Vallejo 27 metus vadovavo Sevilijos arkivyskupijai, 1974 m., buvo konsekruotas Tanžero (Marokas) arkivyskupu, jo pastoracinės tarnystės Maroke laikotarpiu Šventasis Sostas ir Marokas užmezgė diplomatinius santykius. Kardinolas du kartus Sevilijoje priėmė apsilankiusi popiežių šv. Joną Paulių II, dalyvavo popiežių Benediktą XVI (2005 m.) ir popiežių Pranciškų (2013 m.) išrinkusiose konklavose, buvo ilgametis Popiežiškosios komisijos Lotynų Amerikai narys ir Ispanijos vyskupų konferencijos Vyskupų ir vienuolijų vyresniųjų komisijos pirmininkas,  Vyskupų sinodo asamblėjų (1977, 1983, 1994 m.) Romoje dalyvis.

Kardinolas Carlos Amigo Vallejo 1954 m. įstojo į pranciškonų vienuoliją, 1960 m. įšventintas kunigu, 2009 metais užbaigė aktyvią pastoracinę tarnystę. (SAK / Vatican News)

2022 balandžio 27, 14:31